Interkommunalt samarbeid i Innherred samkommune om folkehelse og plan


Innherred samkommune har arbeidet bredt med utfordringsbilde, planstrategi og god ressursutnyttelse innen folkehelse og planlegging. Her kan du lese mer om erfaringer i dette arbeidet.

Både kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide et dokument hver fjerde år som grunnlag for det langsiktige og systematiske folkehelsearbeidet. Dokumentet, som skal omfatte oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategi etter plan- og bygningsloven. Folkehelseloven knytter oversikten opp til arbeidet med planstrategi etter plan- og bygningsloven §§ 7-1 og 10-1. Kommunal planstrategi skal utarbeides minst en gang hver valgperiode og vedta denne senest innen ett år etter kommunestyrets/fylkestingets konstituering. Formålet med planstrategien er å gi en drøfting av strategiske valg knyttet til utvikling av lokalsamfunnet. Ut i fra dette skal man ta stilling til planbehov.

Innherred samkommune utarbeidet et faktadokument ved oppstarten av arbeidet med planstrategi. Våren 2011 ble første versjon av dette ferdigstilt. I arbeidet med økonomiplan høsten 2011 ble et utfordringsbilde ferdigstilt, etter en lengre prosess med involvering i organisasjonen. Etter kommunevalget 2011 og konstituering, er fokus nå på politiske prosesser på planstrategi med sikte på vedtak om målbilde og planbehov rundt sommeren 2012.

Det er opprettet en utviklingsstab i samkommunen som har fokus på bl.a. plan/analyse. Staben er primært et redskap for rådmann/kommunalsjefsnivået i kommunene.

Samkommunen har valgt å legge plan- og bygningsloven som hovedinngang til systematisering av folkehelsearbeidet, og bygge videre særlig på folkehelselovens § 5 om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. De opplysningene som her etterspørres er de langt på vei de samme som en i prinsippet trenger på plansiden for å planlegge en god samfunnsutvikling.

Det er nå utviklet et grunnlagsdokument som vil videreutvikles og oppdateres ved behov. Her er det samlet og analysert ulike data. Dokumentet vil danne utgangspunkt for arbeidet med planstrategi og revidering av kommunale planer for å styrke en kunnskapsbasert tilnærming til samfunnsutviklingen. Fakta og kunnskap fra grunnlagsdokumentet vil også bli brukt som grunnlag i politiske diskusjoner og prioriteringer. Grunnlagsdokumentet, som inkluderer oversikt over befolkningens helsetilstand, påvirkningsfaktorer for helse og data om sosiale helseforskjeller, vil være basis for å svare på de øvrige bestemmelsene folkehelseloven som berører kommunal virksomhet. I tillegg til bruk i strategisk planlegging, vil vi også rette fokus på oversikter over helsetilstand og påvirkningsfaktorer som blant annet knyttes til miljørettet helsevern og påkrevde strakstiltak. I vårt videre arbeid med grunnlagsdokumentet vil vi ha særlig fokus på levekår og påvirkningsfaktorer i for helse i alle samfunnssektorer.

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 2i2258
(Skriv inn koden over.)