Har dørvakter på skjenkesteder lov til å undersøke veskene til gjestene for å sjekke om det er medbrakt alkohol?


Spørsmål fra kontorsjef; Har dørvakter på skjenkesteder lov til å undersøke veskene til gjestene for å sjekke om det er medbrakt alkohol, spesielt dersom gjesten nekter dørvakten dette? Jeg ser i forskriften §4-4 at det skal påses at gjester ikke nyter medbrakt alkohol. Er det retningslinjer for hvordan dette i praksis kan "påses"?

 

Svar:

Takk for interessant spørsmål. Å undersøke vesker mv. tilhørende en annen person, er i praksis en form for ransaking. I utgangspunktet er det bare politiet som har anledning til dette, og da med hjemmel i straffeprosessloven og politiloven. Som du selv er inne på, vil adgangen imidlertid også kunne basere seg på gyldig samtykke fra den det gjelder. En dørvakt på et skjenkested vil derfor kunne undersøke gjestenes vesker for å forsikre seg om at vedkommende ikke har med seg alkohol inn på skjenkestedet, forutsatt at gjesten samtykker til dette.

Dersom gjesten ikke samtykker, kan undersøkelsen ikke skje, men vedkommende vil da kunne nektes adgang til stedet. Gjesten samtykker med andre ord til undersøkelsen for å slippe inn på skjenkestedet. Det vil være en forutsetning at undersøkelsen er forholdsmessig, det vil si at den ikke er grundigere eller går lengre enn det som er nødvendig for formålet. Å gå gjennom mindre lommer etc. i vesken, vil for eksempel neppe være lovlig.

 

:Redaksjonen

 

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: bp6134
(Skriv inn koden over.)