Hvilke lover og rettigheter har rusmiddelavhengige?


Hvilke lover og rettigheter har rusmiddelavhengige?

 

Svar (nb foretatt før ny helse og omsorgslov):

Hei, og takk for aktuelt spørsmål. Rusmisbrukere har samme rettigheter til hjelp og behandling i kommunen og spesialisthelsetjenesten som alle andre innbyggere i Norge.

 

I kommunen er det flere lover som regulerer rett til behandling og hjelp, bla. Lov om kommunehelsetjenesten, lov om sosiale tjenester samt NAV-loven. Rusmiddelavhengige har rett til helsetjenester, råd, veiledning, og økonomisk hjelp dersom de oppfyller kriteriene som er satt i lovverket.

 

Sosialtjenesteloven har et eget kapittel som omtaler rett til hjelp for rusmiddelavhengige spesielt, nemlig kap 6, "Særlige tiltak overfor rusmiddelmisbrukere." Dette kapitlet sier at rusmiddelavhengige har rett til hjelp til å komme bort fra rusmisbruk. De har også rett til å få utarbeidet et behandlingsopplegg i kommunen, samt rett til behandling i institusjon når tiltak i kommunen ikke er tilstrekkelig. Dette kapitlet sier også noe om at rusmiddelavhengige kan legges inn i institusjon uten eget samtykke, altså ved tvang.

 

Når det gjelder behandling i spesialisthelsetjenesten, er det Lov om pasientrettigheter som regulerer retten til behandling. Denne loven sier at rusmisbrukere har rett til å bli vurdert om de har rett til behandling i institusjon. Dersom de blir vurdert å ha rett til institusjonsbehandling, har de også rett til å velge hvilken institusjon de skal innlegges på.

Valgretten gjelder imidlertid bare institusjoner som eies av eller har avtale med et regionalt helseforetak.

 

Vennlig hilsen

 

Redaksjonen kommunetorget.no

v/Kari Hjertholm Danielsen

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 01to10
(Skriv inn koden over.)