Hvilke vilkår kan stilles i bevillingsvedtaket ang aldersgrense?


Spørsmål fra virksomhetsleder i kommunen: Vi skal gi noen skjenkebevillinger for enkeltanledninger for sommerfester. Lensmannen har påpekt at vi skal ha aldersgrense 18 år på skjenkearealene. Er det slik at vi i vedtaket kan skrive at det skal være 18 års aldersgrense på det merkede området? Er det noen lovhjemmel å vise til?

 

Svar:

Takk for et interessant spørsmål. I henhold til alkoholloven § 4-3 kan det settes vilkår for bevillingen i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler. Bevillingsmyndigheten kan i medhold av denne bestemmelsen lovlig stille vilkår i bevillingsvedtaket om at skjenkearealet skal ha en bestemt aldersgrense, eksempelvis 18 år. 

 

 

:Reaksjonen

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6058x0
(Skriv inn koden over.)