Spørsmål om innkreving av bevillingsgebyr


Spørsmål fra sakshandsamar for kommunale skjenkeløyver: Eg er sakshandsamar for kommunale skjenkeløyver, og kommunen innkrevjer bevillingsbebyr i tråd med satsane i forskrifta sin §6-2. Kommunestyret ber no administrasjonen greie ut moglegheitene for å krevje inn yttarlegare gebyr frå løyvehavarane, som eit bidrag for å finansiere ulike tiltak innanfor kommunen sin rusmiddelpolitiske handlingsplan.  

 

Spørsmål:

  • Vil kommunen ha heimel for å krevje inn gebyr utover dei som er fastsett? ·        
  • Dersom ikkje, kjenner direktoratet til kommunar som praktiserer slik "ekstrainnkrevjing" frå løyvehavarane, og - i så fall - ser direktoratet på dette som god forvaltningsskikk?

 

Svar:

 

Svar spørsmål 1

Kommunen har ikke hjemmel til å pålegge bevillingshaver å betale høyere bevillingsgebyr enn det som følger av satsene i alkoholforskriften § 6-2. Derimot kan kommunen i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere, se § 6-2 annet ledd.

 

Svar spørsmål 2

Direktoratet kjenner ikke til at noen kommuner krever inn bevillingsgebyr utover de satsene som er fastsatt i alkoholforskriften § 6-2. I så fall er det ulovlig, og bevillingshaver kan kreve tilbakebetalt beløpet som overstiger det riktige bevillingsgebyret.

 

: Redaksjonen


 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4218pb
(Skriv inn koden over.)