Er det adgang til å ilegge sanksjoner etter alkoholloven for brudd på arbeidsmiljøloven?


Spørsmål spurte av lokalpolitiker:

Har vi mulighet til å tilføye noe om å følge Arbeidsmiljøloven i Retningslinjer for sanksjoner ved brudd på alkohollovgivningen ?

  

Svar:

Takk for interessant spørsmål. Ditt spørsmål som handler om å ”tilføye noe om å følge arbeidsmiljøloven”, er muligens litt lite presist. I og med at det er snakk om retningslinjer for sanksjoner, legger jeg imidlertid til grunn at spørsmålet gjelder om det er adgang til å ilegge sanksjoner etter alkoholloven for brudd på arbeidsmiljøloven.

 

Alkoholloven §§ 3-9 og 4-7, begges første ledd, stiller krav til utøvelsen av bevillingen, som skal skje ”på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i denne lov og i bestemmelser gitt i medhold av denne, til enhver tid er oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig måte”. I tillegg til at driften må være i samsvar med bestemmelser gitt direkte i alkoholloven og forskrifter til denne, er det altså krav om at eventuelle vilkår må overholdes, og at bevillingsutøvelsen skal være forsvarlig. Spørsmålet er hva dette omfatter, eller kan omfatte, og som dermed kan gi grunnlag for sanksjoner ved brudd, jf. alkoholloven § 1-8.

 

Når det gjelder vilkår i bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven §§ 3-2 og 4-3, må det foreligge en sammenheng med alkohollovens formål. Arbeidsmiljøloven sies å ha noen slik sammenheng. Imidlertid kan kravet til forsvarlig drift tenkes å innebære at arbeidsmiljøet må tilfredsstille noen helt grunnleggende krav, på samme måte som med for eksempel hygiene og brannsikkerhet. Særdeles grove mangler ved arbeidsmiljøet kan da, etter en konkret vurdering, medføre bevillingsutøvelsen må anses som uforsvarlig. Ved et slikt brudd på forsvarlighetskravet er det imidlertid tilstrekkelig å vise til nettopp det uforsvarlige forholdet; det er ikke nødvendig at for eksempel matloven, brannloven eller arbeidsmiljøloven er nevnt konkret i bevillingsvedtakene eller i retningslinjer knyttet til bevillingene.

 

Svaret på spørsmålet blir etter dette at ut over det som måtte følge av forsvarlighetskravet i alkoholloven §§ 3-9 og 4-7, er det ikke adgang til å trekke inn forholdet til arbeidsmiljøloven som grunnlag for sanksjoner overfor bevillingshaver.

 

:Redaksjonen


 

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 35p8y2
(Skriv inn koden over.)