Hva fører til iverksetting av planer?


Spørsmål:

Hei, jeg er student og arbeider med en planleggingsoppgave innen helse og sosialfag. I den sammenheng lurer jeg på hva er egentlig bakgrunnen for at kommuner kommer i gang med planlegging av ulike planer ?

 

Svar:

Takk for interessant spørsmål. Det er flere forhold som kan føre til iverksetting av planer i en kommune, bla:

  • Ildsjeler tar initiativ for å få i gang et planarbeid.
  • Eksternt press/krav fra staten som for eksempel krav om rusmiddelpolitisk handlingsplan eller økonomisk stimulans til eldreplan.
  • Andre nabokommuner driver  en "lignende planlegging" og en gjør det av hensyn til omverdenen
  • Fordi kommuneorganisasjonen synes det er nyttig og nødvendig.

Sannsynligheten for at planlegging blir meningsfullt for organisasjonen påvirkes allerede av hva som er utgangspunktet for at kommunen eller virksomheten igangsetter et planarbeid.

Dersom det er ytre forventninger som styrer beslutningen om å lage en plan, vil man med stor sannsynlighet være opptatt av å lage et plandokument som skal tilfredsstille noen formelle krav og i mindre grad opptatt av at planprosessen skal bidra til funksjonelle mål og strategier for organisasjonen.

Hvis man derimot igangsetter en planprosess ut fra målet om å lage felles, gode styringsdokument for virksomheten, øker også sannsynligheten for at planprosessen og oppfølgingen gir resultat.

Håper dette var til hjelp.

Med hilsen redaksjonen

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 02g6p1
(Skriv inn koden over.)