Hva legger man i begrepene planprosess og sentrumsplanlegging?


Spørsmål:

 Hei jeg studere planlegging  og lurte på om dere kunne hjelpe meg, og helt kort komme med innspill på: Hva jeg skal legge i en planprosess og sentrumsplanlegging?

Svar:

Hei og takk for et interessant spørsmål.

Sentrumsplanlegging er en krevende, men meget interessant planoppgave. Hovedårsaken til at dette blir omfattende er at sentrum er noe som berører alle. Planlegging av det offentlige rom berører barn, eldre, næringslivet, trimklubben, funksjonshemmede, skatere etc. og bør involvere folk gjennom en bred prosess. Medvirkning er avgjørende for å oppnå et godt resultat. Alle skal inkluderes, og de fleste oppgaver og hensyn i plan og bygningslovens § 3-1 vil bli aktuell.

Medvirkningen er en del av planprosessen og kan sees på som veien til planen. Dette innebærer blant annet målutforming, kunnskapsinnhenting, forankring, medvirkning og samordning. En ideell planprosess for en sentrumsplan bør derfor være en kombinasjon av lokalpolitikk, lokalt engasjement, regionale føringer og kunnskap. Prosessen frem mot en vedtatt plan er viktig for at den endelige planen blir et godt og gjennomarbeidet verktøy for fremtidens utvikling.

Se også:

 mvh Redaksjonen v/Ingeborg Johnsen

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 38ew26
(Skriv inn koden over.)