Hvordan få til brukermedvirkning?


På min jobb i kommunen har vi i det siste diskutert en del rundt brukermedvirkning i planarbeid. I denne sammenhengen dukker det opp en del ord og utrykk som jeg stusser litt på, blant annet ord som ”top down” og ”bottom up”, kan dere gi oss noen forklaringer på disse?

Svar:

Takk for ditt spørsmål. Som du sikkert kjenner godt til så er betydningen av brukermedvirkning i ulike planplanprosesser form vært fokusert på av flere. Dette kan du lese om også på andre steder på Kommunetorget. no (se under menyvalget Hvorfor planlegge).Ut i fra ditt konkrete spørsmål om ” to engelske ord” som dere har diskutert kan det derfor være naturlig å skue til ulike tradisjoner innen iverksetting og gjennomføring av planarbeid.  Her er det særlig to hovedretninger som peker seg ut;

  • Iverksetting og gjennomføring initiert ovenfra, også kalt ”top down” perspektiv. I en slik tradisjon vil vedtak om å sette i gang et  planarbeid være autoritativt, ved at ledelsen mer eller mindre gir orde om at  prosjekt skal startes og i liten grad involverer de berørte i prosessen. Ved en slik fremgangsmåte har en stor tro på en riktig løsning av et problem, det gjelder å  finne denne og få de aktuelle aktørene til å iverksette den. En ”satt litt på spissen ” kritikk av denne tradisjonen har vært at når empirien ikke stemte var rådet at virkeligheten måtte endres for å passe modellen.
  • Iverksetting og gjennomføring initiert nedenfra, også kalt  ”bottom up”- perspektivet. Dette er en prosessorientert tilnærming, der fokus (og makt) flyttes til aktører som ikke er i ledelsen (eksempelvis ulike fagarbeidere i kommunen) og deres roller i iverksettingsprosessen. De ulike aktørenes roller; synspunkter, handlinger og erfaringer blir her viktig. Beslutningstakerne må her innhente kunnskaper fra iverksetterne/lærene før de foretar en beslutning. Læring for dem som deltar i prosessen blir det sentrale i denne iverksettingsprosessen, ”bottom up”.  

Det kan jo også her nevnes at brukermedvirkning imidlertid ikke betyr at ”alle skal kunne mene noe om alt til enhver tid”. I praksis vil en godt drevet planprosess være en blanding av ”bottom up” og ”top down” – tradisjonene, der det på ulike tidspunkter i prosessen kan være behov for mer ”top down”-styrt prosess enn i andre deler som da preges av mer ”bottom up”.

Håper dette kan være et innspill i deres videre diskusjoner.

  • Redaksjonen.
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 215t45
(Skriv inn koden over.)