Hvordan jeg bør gå frem for å forankre folkehelsearbeidet i kommunenes planer ?


Spørsmål

«Jeg er nyansatt folkehelsekoordinator i en middelsstor norsk kommune, der vi ikke til nå har gjort så veldig mye innenfor dette feltet. Jeg lurer på om dere har noen tips for hvordan jeg bør gå frem for å forankre folkehelsearbeidet i kommunenes planer ? håper dere kan komme med noen tips….»

Svar:

Gratulerer med en ny og spennende jobb! For å få god forankring er kunnskap om temaet en forutsetning. Både administrativ ledelse og politikerne i din kommune må vite hvorfor folkehelse skal implementeres, hvordan dette kan gjøres og ikke minst hvilken effekt folkehelsearbeid kan ha for kommunens innbyggere. Den langsiktige effekten for den kommunale økonomien er også interessant. Nye tema som skal inkluderes i kommunens planverk bør omtales i de overordnede kommunale planene. Ved kommunevalget i 2015 skal kommunene utarbeide ny planstrategi. Dette er sittende kommunestyres oversikt over planer som skal rulleres/utarbeides i kommunestyreperioden.

For at folkehelsearbeidet skal få den effekten og langsiktig plasseringen i kommunens arbeid er det viktig at temaet forankres i planstrategien og i kommuneplanen. Hvis din kommune har kommuneplanens samfunnsdel er det viktig at folkehelse blir inkludert som tema der. Hvis det ikke er et tema i samfunnsdelen, bør denne rulleres i neste kommunestyreperiode.

Samfunnsdelen og planstrategien skal utarbeides med bakgrunn i et kunnskapsgrunnlag der folkehelseprofilen<http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Folkehelse/Planlegging-for-folkehelse-i-kommuner/Folkehelseprofiler/> er en viktig datakilde. Samfunnsdelen kan deretter utdypes med en kommunedelplan, som mer detaljert forholder seg til temaet.

Folkehelsearbeidet skal påvirke alt kommunen gjør og inkluderer alt fra rent drikkevann og sosial ulikhet til fysisk og psykisk helse. Du bør derfor skaffe deg en oversikt over hva de ulike avdelingene i kommunen arbeider i forhold til temaet. Deretter kan du enten invitere deg inn i deres arbeid, eller ta initiativ til arbeidsgrupper om folkehelse. Dette sammen med kunnskap om innbyggerens helse vil gi et utgangspunkt for arbeidet videre. Dette gir et bilde på "hvor er vi", deretter bør dere jobbe med spørsmålet "hvor skal vi".

Planlegging er avhengig av tverrfaglig samarbeid og medvirkning med ulike aktører. For å oppnå resultat er det også avgjørende at det settes av ressurser til handling, enten økonomisk eller menneskelig. Arbeidet bør være godt forankret blant politikere og administrativ ledelse for å bli prioritert i økonomidiskusjonen/handlingsprogrammet.

Se ellers:

Lykke til mvh

Redaksjonen v/kommuneplanlegger Ingeborg Johnsen

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1h22j4
(Skriv inn koden over.)