Er det forskjell på ulike brukergruppers IP?


Spørsmål: Hei jeg har fått i oppgave å være koordinator for flere brukere, og lurer på om det er forskjell på en IP for rusmisbrukere enn andre som har brukt for langvarige og koordinerte tjenester.

Hei og takk for interessant spørsmål. Når man skal utarbeide IP for rusmiddelmisbrukere, gjelder de samme retningslinjer og prinsipper som for andre som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Veileder til forskrift om individuell plan 2007 (IS-1544) kan være til god hjelp når man skal starte en prosess med individuell plan, klikk deg inn å se på levende veiviser individuell plan rusmiddelavhengige” her på kommunetorget.no:

Imidlertid kan man oppleve andre utfordringer i prosessen rundt en IP for rusmiddelmisbrukere enn når man jobber med andre brukergrupper.Noen rusmiddelmisbrukere kan være vanskelig tilgjengelig for hjelpeapparatet i perioder. Det er ikke uvanlig at avtaler ikke overholdes, og at de planlagte tiltakene ikke kan gjennomføres fordi bruker ikke møter opp.For å klare å holde en god prosess rundt utarbeidelse av planen er det nødvendig at man har en koordinator som holder tråden i saken, og at koordinators oppgaver er tydelig definert og kjent for bruker og alle involverte i saken. Det er også viktig at man har få, små og oppnåelige mål som brukeren selv har vært med å utarbeide. Når planlagte tiltak ikke kan gjennomføres, eller de oppsatte målene ikke nås, er det viktig at man ikke gir opp og legger bort planen.Da er det nødvendig å stoppe opp og  ta noen skritt tilbake i arbeidet. Forsikre seg om at målene ikke er for høye eller at fremdriften i prosessen er for rask. for brukeren.Det er viktig å huske at det ikke er et nederlag eller å måtte justere mål og tiltak i samarbeid med brukeren underveis.

 

Mvh

 

Kari Hjertholm Danielsen

Redaksjonen, kommunetorget.no

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 544647
(Skriv inn koden over.)