Er individuell plan for barn er et godt verktøy?


Spørsmål:
I.f.m praksis skal jeg skrive en oppgave (artikkel). Jeg er utplassert på ett sted som arbeider med habilitering av barn mellom 0-18 år. Jeg ønsker å finne ut av om individuell plan for barn er et godt verktøy, dvs foreldres erfaring med dette. Ifølge en rapport skrevet av Sintef (kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet for barn og unge, Sintef Helse, rapport 03/05) finnes det ingen kjente undersøkelser som kun er viet temaet barn/unge og deres foresattes erfaring med I.P. Stemmer dette? Jeg har i disse dager sendt ut spørreundersøkelse til 46 pårørende og 59 fagfolk, som har (med) barn i alderen 0-12 år. Kunne tenkt meg å vise til andre erfaringer/undersøkelser i min artikkel hvis det finnes.

 

: Innsendt av student

 

Svar

Hei og takk for ditt interessante spørsmål.

Retten og plikten til individuell plan er som du sikkert kjenner til regulert i helselovgivningen og sosialtjenesteloven. Nytt er det også at det nå er regulert i Arbeids-og velferdsforvaltningsloven. Ingen av disse lovene regulerer tjenester som jobber i særlig grad med habilitering av barn. Arbeid med denne målgruppen er regulert av andre lovverk enn de som vi jobber med. Nesten 100 % av vår målgruppe ved Nordnorsk kompetansesenter Rus i forhold til individuell plan er over 18 år.

 

Når det gjelder spørsmålsdelen din om vi kjenner til undersøkelser som kun er viet temaet barn/unge og deres foresattes erfaring med I.P, så er det etter vår erfaring ikke gjort mye her. Den rapporten som muligens best fanger opp ditt spørsmål er; Individuelle planer - brukernes egne erfaringer. En undersøkelse av brukernes egne efrainger og synspunkter.REab - Nor. (Lorentsen og Berge 2006). Videre har SKUR (Statens kunnskaps- og utviklingssenter for helhetlig rehabilitering) bred erfaring på tema som går i retning av ditt spørsmål samt også BUFetat eller R-BUP.

 

Lykke til !

 

:Redaksjonen.

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 54g23s
(Skriv inn koden over.)