Har vært ufør hele livet, hvordan få individuell plan?


Spørsmål:

Har ikke jeg som har vært ufør hele livet også rett til slik individuell plan i tilfelle hvordan går jeg frem for og få skrevet en slik.

 

Svar:

 

Hei, og takk igjen for spørsmål til Kommunetorget.no. Beklager at det har gått noe tid før du fikk svar, men her kommer svaret fra en våre fagpersoner i redaksjonen:

 

Det er Helse - og omsorgstjenesteloven, kap 7, som regulerer retten til Individuell Plan. §7.1 sier som følger: "Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her. Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte."

For din del betyr dette at dersom du har hjelp fra to eller flere deler av hjelpeapparatet, for eksempel fastlege og fysioterapeut eller hjemmetjeneste, og du mener det er behov for at disse har et tettere samarbeid, og samordner seg i å bistå deg, da har du rett til en Individuell Plan.

Da har du også rett til å få utnevnt en koordinator som bistår deg i å samordne det hjelpetilbudet du har.

 

Dersom du mener at du fyller kriteriene for å få utarbeidet Individuell Plan, er det kommunens helse - og omsorgstjeneste som har plikt til å hjelpe deg. Dette er regulert i Forskrift om habilitering og rehabilitering, kap.5. Det betyr i praksis at du kan henvende deg til den i helse - og omsorgstjenesten som du har mest kontakt med, og be om hjelp til dette. De er da forpliktet til å bistå deg med å få satt i gang arbeidet med Individuell Plan. Lykke til.

Med hilsen

 

Kari Hjertholm Danielsen

Kommunetorget.no

 

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 83f64r
(Skriv inn koden over.)