Hva er vanlig praksis i dag for jobbing med individuell plan for innsatte i fengsler?


Spørsmål fra prosjektleder: Hva er vanlig praksis i dag for jobbing med individuell plan for innsatte i fengsler?

 

Svar:

Hei og takk for ditt spørsmål. Personer som er innsatt i fengsel har samme rett til Individuell Plan (IP) som alle andre med behov for langvarige og sammensatte tjenester. Det at mange innsatte soner langt fra sin hjemkommune er ikke til hinder for at det etableres et samarbeid med hjelpeapparatet i hjemkommunen om en Individuell Plan. Det samme er også tilfellet med mange rusmisbrukere som er innlagt i institusjon langt unna sin hjemkommune.

 

Det er den del av hjelpeapparatet som er nærmest personen med behov for IP som skal ta initiativ til en prosess rundt IP, i ditt tilfelle er det sosialtjenesten i fengselet. Når det er gjort avtale med den innsatte om at dere skal starte et arbeid med IP, kan det være lurt å be hjemkommunen om et samarbeidsmøte, der dere sammen starter arbeidet med IP.

 

Håper dette var til litt hjelp,

 

Med hilsen

 

Redaksjonen, Kommunetorget.no

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: f20o8g
(Skriv inn koden over.)