Hva gjør en når ansatte reserverer seg fra å være koordinator?


Spørsmål: Hei, i vår kommune møter vi av og til motforestillinger fra ansatte som saksbehandler tjenester (Pleie-og omsorg, barnevern m.fl.), om at de ikke kan/ønsker å være personlig koordinator, fordi de tenker det kan bli en dobbeltrolle. Vi ønsker noen råd for hvordan vi kan være stødige på området.

 

: Spurt av områdeleder.

Svar; Takk for aktuelt spørsmål. Spørsmålet du stiller er særlig blitt viktig etter at ny lov om kommunale helse - og omsorgstjenester kap. 7, utvider kommunens ansvar for individuell plan og oppnevning av koordinator.

Det er ulike årsaker til at ansatte ønsker å reservere seg mot å være personlig koordinator. Det kan være stort arbeidspress og man er redd for ytterligere belastning, det kan være at ansatte ikke har fått nødvendig opplæring og føler seg utrygg i rollen, og det kan være at det ikke er tydelig nok for de ansatte hva en koordinatorrolle innebærer. For å forhindre at ansatte ønsker å reservere seg fra koordinatorrollen, kan man sikre at koordinatorer får akseptable arbeidsforhold, samt bidra til at ansatte føler seg trygg og komfortabel i rollen. Grunnleggende i dette er å sikre at ansatte får god opplæring. Generelle kurs om IP og koordinatorrollen til alle aktuelle, kombinert med en intern avklaring og drøfting av hva dette betyr i praksis for oss. Med de rammene vi har hos oss, hva er realistisk å få til, hva kan vi forvente av koordinatorene. Ofte er det lurt å skriftlig gjøre dette, og sikre en felles forståelse av rollen. Det er viktig å ikke legge lista for høyt, men sette realistiske standarder ut fra de ressursene man har til rådighet. Erfaringsmessig er den viktigste årsaken til at ansatte ønsker å reservere seg, at de er usikker på hva dette innebærer og hva som forventes av dem. Veiledning til koordinatorene, spesielt når man er ny, vil kunne bidra til å trygge den ansatte i rollen. Det er flere måter å gjøre dette på. Noen kommuner har etablert nettverk for koordinatorene, der de får satt av tid til veiledning. En annen måte er at en ny koordinator får veiledning fra en mer erfaren kollega på arbeidsplassen.

I noen tilfeller kan det oppstå en rollekonflikt mellom koordinatorrollen og andre roller. Eksempel på dette kan være saksbehandler i barnevernet, der tilsynsrollen kan komme i konflikt med koordinatorrollen. En sentral rolle i tildeling/styring av økonomi kan noen ganger komme i konflikt med koordinatorrollen, da fokuset på økonomi kan bli så stort at det blir et hinder for å utføre koordinatorjobben. Dette er imidlertid unntak, da de fleste roller innenfor kommunale helse – og omsorgstjenester lar seg kombinere med koordinatorrollen.

I slike saker kan det være nyttig å gå inn i hver enkelt sak og se på denne sammen med den ansatte. Er dette en reell rollekonflikt, og hva består denne i så fall i. Dersom man avdekker en rollekonflikt, er det måter å løse dette på. Man kan skille rollene, en ansatt har tilsynsrollen eller økonomitildelingsrollen, en annen ansatt har koordinatorrollen i en bestemt sak. I andre lignende saker kan man bytte på rollene, slik at flere får koordinatorerfaring.

Håper at vårt svar er til hjelp,

Mvh;

Redaksjonen v/Kari H Danielsen

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1e6n7q
(Skriv inn koden over.)