Hvilke kartleggingsverktøy finnes for IP?


Jeg jobber med rus i NAV og driver boveiledning i felten og skriver individuell Plan. Jeg kunne ønske, og tenke meg, ett verktøy for kartlegging av rusmissbrukere når de kommer inn til NAV/kontoret. Ett kartleggingsverktøy av generell art som tar for seg livssituasjon og rusbruk.  Finnes ett slikt skjema eller har dere ideer til noe liknende?  På forhånd takk for svar.

 

Takk for ditt spørsmål. I møtet med potentielt rusavhengige, blir det i dag i stadig større grad etterspurt relevante kartlegginsvektøy, i form av en eller type spørreskjema. Den type skjema blir ofte sett på som en kvalitetssikring, da de sikrer at spørsmål knyttet til en bestemt problemstilling, blir stukturert likt fra gang til gang. Men som med all anvendelse av verktøy, er det viktig å anvende rett verktøy til rett tid. Man kan også formulere det slikk, at anvendelsen av et kartlegginsverktøy skjer, fordi en ønsker svar på noen spørsmål. Og da blir det også viktig å vite hvilke spørsmål det er en stiller. I forbindelse med anvendelse av kartleggingsvektøy må en skille mellom screeningsverktøy og diagnostiske instrumenter, da de besvarer helt ulike spørsmål.

 

Et screeningsinstrument vil i all hovedsak være et veldig enkelt skjema, hva gjelder tid og omfang, hvor målet er å få sannsynliggjort om en person lider av en bestemt tilstand, eller ikke lider av den. Det er her viktig å bemerke, at det vil være snakk om sannsynelighet, men ikke sikkerhet. Et sådant skjema må derfor alltid vurderes i sammenheng med andre opplysninger. Audit (The Alchol Use Disorder Identification Test) og Dudit (Drug Use Disorder Identification Test) er eksempler på sådanne skjema for henholdsvis alkohol og narkotiske stoffer. Den type skjema finnes ofte fritt tilgjengelig på nettet.

 

Når en har konstatert at en klient har en og annen type rusproblem, vil neste steget ofte være å få klargjort omfang, følgevirkninger, evt. psykisk tilleggsproblematikk. Alt sammen for å danne seg et overblikk over eventuelle tiltakk. Og få å kunne besvare denne type spørsmål, kan en anvende ulike diagnostiske instrumenter. De har langt flere spørsmål, og kan kreve alt fra en til flere timer å besvare. Anvendelsen av diagnostiske instrumenter krever, at man enten innehar en formell kompetanse, eksempelvis utdanning som psykolog eller psykiater, eller at man blir sertifisert til å anvende et sådant spesifikt instrument. Spørreskjemaene Addis (Alkohol drog diagnos instrument) og Asi (Addiction Severity Index) er eksempler på dette. Når det gjelder denne type kartleggingsverktøy vil de sjeldent være fritt tilgjengelig, men krever sertifisering og i noen tilfelle lisensavtale i forhold til bruk.

 

Håper dette kan være til hjelp i ditt videre arbeid.

 

 

Vennlig hilsen

Mikael M. Aagaard

Psykolog

 

Redaksjonen kommunetorget.

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 04747d
(Skriv inn koden over.)