Hvordan komme i gang med IP arbeidet?


Spørsmål fra koordinator: Jeg sliter med å komme i gang med iverksetting av individuelle planer for rusmisbrukere i min kommune. Det er ikke første gangen jeg er med på planarbeid der vi egentlig aldri kommer i gang men står og "spinner i startgropen". Hvorfor er det slik, og er dette spesielt for iverksetting av planer i kommuner. Har dere tips til gode fremgangsmåter?

Svar:

Hei og takk for spørsmålet, som neppe har noe fasitsvar! Det er nok ikke spesielt verken for din kommune spesielt eller for kommuner generelt at iverksetting kan være vanskelig. For at det skal gå bra, er det viktig å tenke gjennom rammebetingelsene. De har å gjøre både med de personene som skal gjøre noe, og med den organisasjonen som er rammen rundt iverksettingen.

Pådrivere viktig

Når det gjelder personene, så viser erfaring og forskning at det er viktig med en pådriver. Det bør være en som har fått avsatt tid til dette, slik at iverksettingen av det som er nytt ikke hele tiden taper i konkurransen med andre arbeidsoppgaver. Dessuten bør vedkommende ha et eierforhold til det som skal iverksettes, og han eller hun bør gjerne ha evnen til å få med seg andre. Det er også viktig å tenke gjennom hvilke allianser denne iverksetteren eller pådriveren kan få til. Særlig nyttig er det gjerne med allianser høyt oppe i kommunens politiske og forvaltningsmessige hierarki.

 

Kommune organisasjonen og samarbeid på tvers

Det er store variasjoner norske kommuner imellom mht hvordan forvaltingen er organisert. Men uansett organisering, vet vi at iverksetting er særlig krevende når det forutsetter samarbeid på tvers av etater. Da kan det være nyttig å se på historien; finnes det for eksempel noen gode samarbeidserfaringer fra andre prosjekter eller tiltak som man kan trekke fram og bygge videre på.

 

Lykke til

 

Med hilsen

 

Bergljot Baklien
Forsker I, SIRUS

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0143b4
(Skriv inn koden over.)