Hvordan lykkes i arbeidet med IP?


Spørsmål fra leder i barnevernet: Hei. I min kommune har ikkje individuell plan vorte teke i bruk skikkeleg enno. Eg veit det vart brukt i forhold til flyktningane som kom hit for nokre år sidan, men ikkje i noko av det andre arbeidet vi gjer her i kommunen. Det har vorte teke opp på eitt møte, men det er vanskeleg å få konkludert med noko og det blir rett og slett laust prat. Eg er åleine om å arbeide innan barnevern, og eg lurar på kva eg må gjere for å få med resten av kommunen på arbeidet med å få til individuell plan kring dei som kunne hatt eit stort behov for det for å få samordna tenestene kring dei?

 

Svar:

Hei og takk for ditt spørsmål. For å lykkes med arbeidet med individuell plan (IP) eksisterer det ikke noe ”kokebok” for hva som er den ”rette” måten å forankre og IP som ordning samt drive planprosessene på (selv om det finns flere veiledere og bøker om tematikken). Men på bakgrunn av vårt kjennskap til praksiserfaringer med IP-arbeid og planarbeid generelt i kommuner kan vi komme med noen tips .

 

Forankring i ledelse og prosedyrer for arbeidet

Det er det nødvendig at selve IP ordningen og enkle prosedyrer for arbeidet forankres hos ledelsen i kommunen, og i den enkelte avdeling. Forankring av et slikt arbeid som kanskje oppfattes som nytt, fremmed evt ikke viktig nok for noen i kommuneorganisasjonen kan være problematisk. Dette ut ifra at forankring kan forstås som det å arbeide med å få aksept, engasjement og motivasjon for arbeidet med IP. Hvis ansatte og kolleger kommunen din er vant til å ta opp og behandle ”nye” problemstillinger og ikke minst har etablerte arenaer for dette , vil et slikt motiverings arbeid gå lettere.

 

Det er uansett et lederansvar å se til at det blir utarbeidet prosedyrer for arbeidet, og sørge for opplæring av de ansatte. Som ansatt kan du ta opp med ledelsen i din avdeling at det er ønskelig å få etablert prosedyrer for IP. Det er en fordel hvis du på forhånd har satt deg godt inn i problematikken, og har noen konkrete forslag til hvordan det kan gjøres.

 

Det kan også være en ide`å koble behovet for prosedyrer for IP opp imot konkrete enkeltsaker, der du kan argumentere for fordelene ved å utarbeide IP.

 

Lykke til

 

Hilsen redaksjonen Kommunetorget.no

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 20tmt7
(Skriv inn koden over.)