Hvordan evaluere arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan?


Spørsmål:
" Hei, i min kommune har jeg fått ansvar for å utarbeide en rusmiddelpolitisk handlingsplan og samtidig fått beskjed fra mine ledere om at jeg også bør legge opp til å evaluere denne planprosessen. Har dere råd om hvordan jeg bør gå frem å legge opp til en slik evaluering, og hva bør jeg særlig ha fokus på? Håper på innspill, på forhånd takk."

 

Svar:

Hei, og takk for spørsmålet.

Det er en god ide å evaluere planprosessen, men hvordan evalueringen skal legges opp, er avhengig av hva som er hensikten med den. Hvis ambisjonen er å oppsummere på en måte som også andre kommuner skal kunne ha nytte av, blir kravene større enn om intensjonen bare er dere selv skal kunne lære noe av prosessen. Her forutsetter jeg at det er det siste, den interne læringen, som er målet med evalueringen.  Jeg oppfatter det også slik at det du først og fremst skal bruke tiden din på, er selve utarbeidelsen av handlingsplanen, slik at evalueringen av planprosessen blir en bi-oppgave som bør holdes på et ikke alt for ressurskrevende nivå. For øvrig vil mitt råd være at du legger hovedvekten på å dokumentere hva dere gjør og hva som skjer i løpet av prosessen.  Dokumentasjonen bør fokusere på følgende spørsmål:

 

Hvem deltok i prosessen  -  forankring

Som det heter i et annet svar her på kommunetorget, skal planen være et flersektorielt redskap, og den skal representere et møte mellom ulike aktører og roller. Dermed blir det særlig viktig å få fram hvem – både hvilke etater og hvilke personer  - som ble involvert. I hvilken grad ble disse forpliktet gjennom prosessen? I hvilken grad fikk de et eierforhold til planen? I hvilken grad ble planen forankret i flere etater eller sektorer, og i kommunens politiske og forvaltningsmessige ledelse?  Var det noen som kanskje burde deltatt, som ikke ble trukket inn? I hvilken grad var de etater og personer som skal følge opp planen etterpå, deltakere i prosessen?

 

Aktørenes vurderinger, motsetningsforhold

I hvilken grad hadde deltakerne i prosessen ulike oppfatninger av situasjonen og av hva som skulle stå i handlingsplanen? Hvordan løste dere eventuelt slike motsetningsforhold? I hvilken grad kom planen til å representere et brudd eller en videreføring av den rusmiddel­politikk kommunen har ført så langt? Hva er begrunnelsene for brudd/videreføring?

 

Kunnskap, kompetanse og inspirasjon

Kunne dere bygge på erfaringene fra andre kommuner i arbeidet med planen? Hvilken nytte hadde dere av direktoratets veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan?

 

I hvilken grad hadde dere tilgang på den kompetanse og kunnskap som dere trengte i prosessen? Hva kunne involverte deltakere bidra med, og hva måtte hentes inn utenfra? Var det kunnskap eller kompetanse som ikke var tilgjengelig for dere, og hvilke konsekvenser hadde det eventuelt at dette manglet? 

 

Dette er noen av veldig mange temaer som en evaluering av planprosessen bør ta opp.  Forhåpentligvis vil dere oppleve at det å forholde seg til slike spørsmål, ikke bare resulterer i en evaluering, men også gir en større bevissthet rundt hva dere gjør og hvorfor, og dermed kanskje også en bedre planprosess.

 

For øvrig må det legges til at en viktig evaluering av prosessen ligger i spørsmål som først kan stilles etter at det har gått en tid. De dreier seg om hvordan planen ble fulgt opp, og hvilke konsekvenser den fikk.

 

Lykke til!

 

Bergljot Baklien,

evalueringsforsker, SIRUS

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: ti1k41
(Skriv inn koden over.)