Hvordan igangsette arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan?


Spørsmål:

Hei, jeg har fått ansvar for igangsetting av arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan i min kommune . Min første tanke er her at det er viktig å få til en undersøkelse ang. russituasjonen i kommunen. Jeg er av den oppfattning at for å få til en realistisk plan og ikke minst planens målsetting er det etter min mening viktig å fa kartlagt russituasjonen i kommunene.

Har dere noen oversikt over kommuner som har foretatt en slik kartlegging, og finnes det noen standard spørreskjema? Jeg er opptatt av kartlegge kommunens befolkning, men spesielt rusvaner blant ungdom.

 

Svar:

Hei og takk for interessant spørsmål. Det er få standardisert spørreskjema for dette formålet, men det finnes en del metoder som blant annet de større forskersentra bruker. Disse vil vi i utgangspunktet fraråde både fordi kostnaden for kommunen og arbeidsinnsatsen vil bli svært stor i forhold til utbyttet. I første omgang vil jeg anbefale deg å ta en titt på steg en og to (særlig to da), på ”levende veiviser rusmiddelpolitisk handlingsplan” her på kommunetorget.no. På denne tjenesten vil du får du en del informasjon om kartlegging, videre også helsedirektoratets veileder på dette (ligger også på kommunetorget.no),

 

Et generelt råd er at du bør benytte deg av data som allerede finnes i:

 

·     din kommune (hos skole, helsesøster, sosialarbeidere, politi med mer) om både ungdom og voksne. Du bør både spørre dem om hva som finnes i dag av forebyggende og helsefremmende til tak i kommunen og videre hvilke (rus)utfordringer de ser for seg (mao ikke glem å få frem positivt arbeid som allerede gjøres, for eksempel innefor ungdomsarbeid, skole osv..) , i tillegg vil sikkert sosialtjenesten  ha en formening om hvor mange som evt sliter med rusproblemer i kommunene (for mer se her tips på nevnte levende veiviser).

 

·     Nasjonale tall og statistikk: Via bla SIRUS ( rusforskning og statistikk knyttet til rustema) og SSB (ulike befolkningsdata) vil du finne nasjonale tall (og noen kommunale) på bla utviklingen av russituasjonen på bla alkohol og illegale rusmidler hos ungdom og voksne. Jeg anbefaler deg å legge disse oppdaterte statistikker til grunn for noe av din kartlegging. Dette fordi det viser seg at nasjonale tall på for eksempel debutalder, utvikling av alkoholbruk med mer er svært lik i alle norske kommuner (med noen få justeringer mellom storbyer og mindre steder), mao nasjonal statistikk  vil også være aktuell for din kommune (for mer se også her tips på nevnte levende veiviser).

 

Mao våre råd er å ikke sette i gang en større spørreundersøkelse, men du bør/må samle inn data som allerede er i din kommune og som finnes tilgjengelig  i nasjonal statistikk, men da selvsagt snakke med ulike fagfolk og andre i din kommune og systematisere den informasjonen de høyst sannsynlig har.

 

Håper dette var til hjelp, lykke til

Mvh, Redaksjonen

 

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: wwd75e
(Skriv inn koden over.)