Hvordan rullere usmiddelpolitisk handlingsplan?


Spørsmål:

" Hei, i min kommune har jeg fått ansvar for rullering av vår rusmiddelpolitisk handlingsplan og samtidig fått beskjed fra mine ledere om at denne må tilpasses vår Kommuneplan og Helse- og sosialplan. Har dere råd om hvordan jeg bør gå frem for å tilpasse Rusmiddelpolitisk handlingsplan til nevnte planverk, og hva bør jeg særlig ha fokus på ?, Håper på innspill, på forhånd takk."

Svar:

Hei og takk for interessant spørsmål. Ut i fra det tema du spør om er det flere steder å ta fatt:

Tenkning i forhold til Kommuneplanens samfunnsdel:

• Finnes det der stikkord som kan knyttes til rusmiddelpolitiske mål eller tiltak? I så fall finnes knaggen for ditt arbeid der. Se neste strekpunkt for hva du skal ”henge på” denne:

• Hvis ikke du finner en slik ”knagg” i Kommuneplanen, kan du se om Kommuneplanen behandler tilsvarende temaområder? I så fall har du malen for hvordan slike tiltaks- og politikkområder skal behandles (detaljering og form), men du må selv plassere ”knaggen” på et hensiktsmessig sted i forhold til anvars- eller temastruktur.

• Hvis dere har en svært forenklet Kommuneplan, så er det kanskje nok å innpasse en henvisning til hvor i økonomiplanen eller i hvilken virksomhetsplan mål og tiltak kan finnes. I slike forenklete planer inngår ofte hovedmålet(-ene), mens substans og tiltak finnes i aktuelle temaplan. Jeg tolker beskjeden du har fått som et klart signal om at frittsvevende temaplaner ikke ønskes – og bra er det! Tenking i forhold til Helse- og sosialplanen blir parallell med ovenstående:

• finnes ”knagg”, så bruk den

• hvordan er tilsvarende typer tema behandlet, gjør tilsvarende med rus… Så mye om selve innpassinga, hvor rådet altså er å tilpasse seg gjeldende struktur. Formelt må denne innpassinga enten skje ved at den planen du tilpasser den til blir rullert samtidig, eller at en foreslår og behandler en planendring.

En tredje mulighet er at en viser til planen og får et prinsipielt vedtak om at slik politikk ønsker kommunen på dette området, og at dette skal tas inn og behandles samtidig som planen ved en senere anledning skal rulleres, dvs. at da kommer høringer og formaliteter på plass – altså et det har status som enkeltvedtak inntil videre. Men selvsagt er det lov å lage offentlige og involverende medvirkningsprosesser knyttet til enkeltsaker, hvis dette ønskes…. Så mye om jussen….

Hva så med det ruspolitiske innholdet? Her trenger du hjelp og innspill fra dem som kan fagfeltet, ikke bare fra en planleggersystematiker og planprosessmaker som meg. Lykke til!

Vennlig hilsen Asle Farner

NB: I forhold til Asle Farners oppfordringer om hjelp og innspill fra fagfeltet kan du finne mye om rustematikken på www.kommunetorget.no, www.forebygging.no og www.sirus.no Mvh Redaksjonen

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: owh14f
(Skriv inn koden over.)