Hvordan få interesse hos politikere og adm for rusmiddelpolitisk handlingsplan?


Spørsmål:
Hei, jeg har ansvar for å rullere og utarbeide en nytt forslag til rusmiddelpolitisk handlingsplan i min kommune, men jeg opplever at både politikere og andre i administrasjonen bryr seg lite om dette arbeidet selv om vi som kommune er oppfordret fra Staten til å gjøre dette samt at den alkoholpolitiske delen er lovpålagt. Mange sier her at annet planarbeid er viktigere å prioritere for kommunen nå som kommuneøkonomien vår er svært dårlig. Hvorfor er det slik at mange av de statlige initierte planene ikke blir særlig vektlagt lokalt, og har dere noe tips for å vekke interessen hos politikerne og andre i administrasjonen? "

 

Svar

Hei og takk for interessant spørsmål. Det er et generelt fenomen av kommuner prioriterer og/eller vektlegger statlig pålagte planleggingsoppgaver forskjellig. Det finnes nok ulike faktorer som forklare at situasjonen er slik:

 

  • Temaet oppfattes ikke som presserende eller relevant (det oppfattes ikke som "stort" nok).
  • Generell liten (lokal)politisk interesse og/eller oppslutning om det aktuelle planleggingstemaet.
  • Temaet kan være lokalpolitisk følsomt, brysomt, konfliktfylt (f.eks. berøre personlige eller næringsmessige interesser).
  • Mangel på kompetanse og/eller kapasitet.

Jeg kjenner jo ikke situasjonen i din kommune, men du viser jo nettopp til manglende interesse. Jeg er i utgangspunktet skeptisk til å forsøke å skape engasjement gjennom en statlig pålagt plan, hvis det ikke er lokalpolitisk interesse for temaet.

 

Planer må ha politisk og administrativ forankring

Planer må ha politisk og administrativ forankring om de ikke skal bli rene "papirøvelser". Det er ingen - og ikke saken - særlig tjent med. Så hvorfor ikke stille saken på spissen, og rette følgende spørsmål til politikere og administrasjon :

 

  • Jeg/vi har merket oss laber interesse for å utarbeide en rusmiddelpolitisk handlingsplan i våre kommune, slik staten oppfordrer til. 
  • Jeg/vi ser det som hensiktsløst å gå løs på et slikt arbeid om det ikke oppfattes som politisk relevant og faglig nødvendig å ha en slik plan i vår kommune.
  • Jeg/vi vil derfor avvente oppstarten av (rulleringen) planen til dette spørsmålet er avklart".

Avklare mandat

Spørsmålet er også hvem som har gitt ansvaret for at planarbeidet skal iverksettes. Dersom oppgaven er gitt deg må det følge noen form for mandat med. Arbeidet ditt må derfor i utgangspunktet være resultat av at en/flere konkrete personer med myndighet i kommuneorganisasjonen har vedtatt å iverksette rullering av planen. Da bør tilbakemeldingen om uklarheter gå gjennom disse myndighetspersonene og da tilbake til det politiske/toppadministrative miljøet som ikke vil prioritere arbeidet.

 

Lykke til

 

Med hilsen

Terje Kleven

Forsker I - NIBR

 

og Redaksjonen

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 03xhxx
(Skriv inn koden over.)