Hvorfor bør kommunene ha en Rusmiddelpolitisk handlingsplan?


Spørsmål:
Hvorfor bør kommunene ha en Rusmiddelpolitisk handlingsplan?

 

Svar:

Hvorfor Rusmiddelpolitisk handlingsplan;

Etter alkoholloven er kommunene pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Mange kommuner ser da også viktigheten av dette arbeidet og utvider gjerne fokuset ved at de gjennom å en bredere innfallsvinkel til planarbeidet legger opp til prosesser som fører frem til en Rusmiddelpolitisk handlingsplan .

 

I dette planarbeidet forsøker kommunene å se sammenhenger mellom bla bevillingsordninger og annen forebygging. Hvorfor arbeidet er viktig for den enkelte kommune kan begrunnes ulikt alt etter kommunenes egne erfaringer; Dette kan være alt fra et ønske om å gjøre noe spesifikt med fyll, vold, oversjenking og uro i en kommune eller mer videre fokus som å bedre oppvekstvilkår for ungdom, eller bedre forholdene for rusmisbrukere (feks med å se denne planen i et folkehelseperspektiv).

 

Hva er Rusmiddelpolitisk handlingsplan;

En rusmiddelpolitisk handlingsplanen er et flersektorielt redskap. Men det er også en plan der det i arbeidet gjerne oppstår motstridende interesser og paradokser (noe som er viktig å være tydelig på) som:

  • Det som er lønnsomt for noen kan være skadelig for andre.
  • Man går inn i motsetningsforholdet mellom økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.
  • Paradokser oppstår når man forsøker å sette ut i livet selvmotsigende planer.
  • Problematisering av politikk- og fagområders inngripen i hverandre.    

Håper at  svaret var til hjelp, vi kan også tipse om at på andre områder på Kommunetorget.no vil du finne mer rundt dette temaet

 

Med vennlig hilsen

 

Redaksjonen

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: a417n1
(Skriv inn koden over.)