Utfordringer omkring alkoholpolitikken og rusmiddelpolitisk handlingsplan.


Spørsmål:
Jeg har som planlegger i min kommune fått i oppgave å forberede en rekke møter overfor lokalpolitikere i samband med diskusjoner rundt alkoholpolitikken og rusmiddelpolitisk handlingsplan. Jeg har ved lignende oppdrag før opplevd at debattene som oppstår på slike møter tilspisser seg og kan bli usakelig mellom ulike politiske grupperinger. Hvordan kan en unngå at slikt skjer, har dere råd og tips?

 

:Innsendt av plankoordinator for rusmiddelpolitisk handlingsplan

 

Svar

Takk for interessant spørsmål, dette er et tema som opptar mange ansatte og politikere i kommune Norge  og skaper debatt . Debatt rundt dette temaet er bra og nødvendig og tar en utgangspunkt i alkoholpolitikken vil en finne at en rekke sannheter strider mot hverandre, på en måte som gjør at konklusjonene til slutt blir verdivalg og politikk.

Problemet oppstår når vi ser bort fra en rekke forhold som kan bidra til å skape et helt bilde. Spørsmål om veivalg i alkoholpolitikken vil jevnlig komme opp, enten i forbindelse med søknad om skjenkebevillinger, når det oppstår konkrete problemstillinger av sosialpolitisk karakter eller i forbindelse med næringspolitiske satsinger. Når problemstillingen kommer opp i forbindelse bevillingsaker, både når det gjelder de tradisjonelle salgs- og skjenkestedene, men kanskje spesielt når søknadene er fra virksomheter som tidligere ikke har hatt alkoholservering, er det behov for å ha retningslinjer og tydelige definerte ambisjoner med alkoholpolitikken. Det kan være lettere å føre en åpen debatt og bringe inn kunnskap og større bredde i diskusjonene når det foregår på et prinsipielt nivå enn når det dreier seg om enkeltvirksomheters forretningsmessige vilkår. Det betyr at dere i kommunen må legge til rette for overordnede diskusjoner om temaet, helst som gode planprosesser.

Den rusmiddelpolitiske handlingsplanen, i en eller annen form, er gjerne det plandokumentet som skal ivareta en helhetlig politikk. Det er dessverre slik at mye av planleggingen i mange kommuner ikke ivaretar god nok sammenheng mellom plannivåene. Det betyr at en målsetning eller intensjon i den overordnede kommuneplanen eller i sektorplaner ikke ivaretas eller konkretiseres på handlingsplannivå eller avdelingsnivå. Dersom man eksempelvis har overordnede mål for sosial-, helse- eller oppvekstpolitikken vil det i mange tilfeller være relevant å knytte målene i den rusmiddelpolitiske handlingsplanen, i form av en restriktiv skjenkepolitikk til disse målene.

 

Enten det er næringsetaten eller sosialetaten som saksbehandler salgs- og skjenkebevillinger vil man med godt planarbeid, som koordinerer de kommunale målene horisontalt og vertikalt i organisasjonen, også være mulig å bruke alkoholloven som et nyttig rusforebyggende redskap.

Lykke til !

:Redaksjonen.

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: f2kp4t
(Skriv inn koden over.)