Bestemmelser om bevilling


Det kreves bevilling for salg, skjenking og tilvirkning av alkohol.

Det sentrale skillet mellom salg og skjenking er at ved salg skal drikking skje utenom salgsstedet, og ved skjenking skal drikking skje på skjenkestedet. Salg krever salgsbevilling mens skjenking krever skjenkebevilling.

For styrer og stedsfortreder i en virksomhet med salgs- eller skjenkebevilling, stilles det krav til bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. Det samme gjelder for kontrollører.

> Alt om kunnskapsprøven i alkoholloven (nettside hos Helsedirektoratet)

Skal du skjenke til en forbruker mot vederlag, krever det i ethvert tilfelle en skjenkebevilling fra kommunen. Det er imidlertid viktig å være klar over at du i mange tilfeller også må ha bevilling for å skjenke selv om du ikke tar betalt for det. Dette gjelder skjenking på steder eller i områder som alkoholloven definerer som områder hvor allmenheten ferdes.

En alminnelig skjenkebevilling kan gis for inntil 4 år og opphører senest 30. juni året etter at et nytt kommunestyre tiltrer. Det må da søkes om ny bevilling for neste periode.

Den bevilgende myndigheten stiller krav til vandel hos den som søker bevilling og andre som har vesentlig innflytelse i virksomheten, slik som styrer og stedfortreder. Styrer og stedfortreder må forøvrig være over 20 år.

Bevillinger kan også gis for et mer avgrenset tidsrom, blant annet bevilling for festivaler, eller innskrenkes til kun å gjelde deltakere i sluttet selskap.

Videre kan kommunen opprette et bestemt antall ambulerende bevillinger, som først i forbindelse med den aktuelle bruken kobles til person og lokale.

Bevillinger gjelder for et bestemt lokale og dessuten for en bestemt type virksomhet eller konsept. Endrer skjenkestedet konsept faller bevillingen bort, og det må søkes om ny bevilling.

Kommunen har tre måter å regulere omfanget på. Bevillingen kan omfatte

  • alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol eller
  • all alkoholholdig drikk med lavere innhold enn 22 volumprosent eller
  • all alkoholholdig drikk

Det kan ikke gis salgs- og skjenkebevilling for samme lokale.

 

HVOR VIL DU NÅ?

Til > Bruk av vilkår for bevilling

Tilbake til samlesiden > Ansvarlig alkoholhåndtering

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: vgi5pa
(Skriv inn koden over.)