Ulovlige vilkår


Adgangen til å stille vilkår er vid men har grenser. Det grunnleggende kravet er at det må være knyttet til målsettingen i alkohollovens § 1-1 om å begrense individuelle og samfunnsmessige skadevirkninger av alkoholbruk.

Vilkår som ikke kan kobles direkte til alkohollovgivningen kan ikke stilles. Dette betyr at det ikke kan stilles vilkår om ting som 

  • en alkoholfri dag i måneden
  • tilleggsytelser fra bevillingshaver, slik som å avgi lokaler til barnehage, ungdomsklubb, frivillige organisasjoner, etc
  • skjenkelokalet skal fungere som kommunal kantine om formiddagen
  • deler av omsetningen skal gå til veldedige formål

Videre heter det at et vilkår ikke skal være uforholdsmessig tyngende. Samtidig er det slik at jo klarere vilkåret fremmer lovens formål, desto tyngre vilkår kan aksepteres.

Et vilkår kan heller ikke være urimelig. En type urimelighet kan være åpenbar forskjellsbehandling mellom  bevillingshavere som har samme type skjenkested eller samme type alkoholpolitiske utfordringer eller som har lokaler nært hverandre.

Samtidig er det slik at kommunen har full adgang til å endre alkoholpolitisk praksis. Det vil ikke innebære urimelig eller usaklig forskjellsbehandling om et nytt skjenkested blir gitt nye vilkår som andre skjenkesteder ikke fikk på et tidligere tidspunkt, så lenge dette skyldes en endret politikk og praksis.

Kommunen er heller ikke tvunget til å stille samme vilkår til alle som er i samme kategori. Alle skjenkested har sin unike historikk og sine unike utfordringer, og kommunen kan velge å ta disse med i vurderingen når de stiller vilkår.

Fastsettelse av nye vilkår i løpet av bevillingssperioden til en bevillingshaver som allerede har fått vilkår vil være en endring til skade for bevillingshaver og kan derfor bare skje i den utstrekning forvaltningsloven § 35 tilllater det.

Fylkesmannen kan prøve om et fastsatt vilkår er lovlig.

Dersom vilkåret er ulovlig faller det bort mens resten av vedtaket blir stående. Unntak kan tenkes der vilkåret har vært en vesentlig forutsetning for at bevilling i det hele tatt ble gitt, slik at bortfallet av vilkåret gjør at hele forutsetningen for vedtaket svikter.

Tilbake til > Bruk av vilkår for bevilling

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4n543b
(Skriv inn koden over.)