Lovlige vilkår


For at et vilkår skal være lovlig, må det ha saklig sammenheng med den bevillingen som gis. Det er viktig at kommunen har et bevisst forhold til hvorfor den setter vilkåret og hva den ønsker å oppnå med det.

Et lovlig vilkår kan for eksempel stilles for å

 • fremme alkohollovens formål (§ 1-1) om å begrense individuelle og samfunnsmessige skadevirkninger av alkoholbruk
 • oppfylle lokale, alkoholpolitiske målsettinger
 • lette skjenkekontrollen

 Et vilkår kan også baseres direkte på de enkelte bestemmelsene i alkohollovgivningen, slik som

 • hindre overskjenking (alkoholloven § 8-11)
 • innskrenkninger i lovens skjenketid (alkoholloven § 4-1)
 • krav til legitimasjonskontroll (alkoholforskriften § 2-4)
 • internkontrollsystem (alkoholforskriften kap. 8)
 • alkoholfritt drikkealternativ (alkoholforskriften § 4-6)
 • bortvisning av åpenbart berusede personer (alkoholloven § 8-11)
 • forbud mot skjenking av mindreårige (alkoholloven § 1-5)
 • forbudet mot alkoholreklame (alkoholforskriften § 14-1)
 • forbudet mot medbrakt alkohol (alkoholforskriften § 4-4)

Eksempler på lovlige vilkår

 • skjenkestedet skal ha en bestemt aldersgrense for adgang til stedet
 • krav til utforming av lokalet som gir skjenkepersonalet god oversikt
 • forbud mot annet virksomhet for å hindre kombinasjon av for eksempel alkohol og spill eller alkohol og idrett
 • godkjenning av brannvernmyndigheter, Mattilsynet, etc.
 • skjenkestedet skal ha ordensvakter i bestemte tidsrom
 • ansatte skal ikke drikke alkohol i arbeidstiden
 • skjenkestedet skal ikke operere med rabatter på alkoholholdig drikke
 • obligatorisk deltakelse på kurs om Ansvarlig vertskap
 • utvidet legitimasjonskontroll
 • fysisk avgrensing av uteserveringsområde og særskilt vakthold

Vilkår kan stilles for alle typer bevillinger; alminnelige bevillinger, bevillinger for en del av året eller en enkelt bestemt anledning og ambulerende bevillinger.

Vilkåret må ikke være uforholdsmessig tyngende eller av andre grunner urimelig. Samtidig er det slik at jo klarere vilkåret fremmer lovens formål, desto tyngre vilkår kan aksepteres.

Kommunen har full adgang til å endre alkoholpolitisk praksis når som helst. Det vil ikke innebære urimelig forskjellsbehandling om et nytt skjenkested blir gitt nye vilkår som andre skjenkesteder ikke fikk på et tidligere tidspunkt, så lenge dette skyldes en endret politikk og praksis.

Kommunen er heller ikke tvunget til å stille samme vilkår til alle som er i samme kategori. Alle skjenkested har sin unike historikk og sine unike utfordringer, og kommunen kan ta disse med i vurderingen når de stiller vilkår.

Fylkesmannen kan prøve om et fastsatt vilkår er lovlig.

Tilbake til > Bruk av vilkår for bevilling

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: n3n6r2
(Skriv inn koden over.)