Saksbehandling og sanksjoner


Når kommunen avdekker brudd på alkoholloven skal det føre til en reaksjon.

Fram til 2016 hadde kommunen i stor grad mulighet til selv å bestemme reaksjonen. Den kunne også velge å ikke reagere. Dette gjorde at forskjellene var store fra kommune til kommune, noe som kunne skape urettferdige næringsforhold og spillerom for useriøse aktører.

Etterhvert gikk en del kommuner over til et system med prikktildeling. Undersøkelser har vist at dette fungerte godt og at salgs- og skjenkebransjene i hovedsak var fornøyde med større likhet og mer forutsigbarhet.

Fra 1.1.2016 er prikktildeling ved avdekte brudd på alkoholloven og dens forskrifter innført nasjonalt.

Sanksjonssystemet er nedfelt i forskrift til alkoholloven kapittel 10. Alle kommuner er forpliktet til å tildele salgs- og skjenkesteder et bestemt antall prikker ved regelbrudd. Tolv tildelte prikker i løpet av to år vil føre til en standardreaksjon på inndragning av bevillingen i én uke.

> Disse overtredelsene medfører prikkbelastning

Helsedirektoratet har utarbeidet et dokument med merknader til disse regelendringene som er hjelpsomt for saksbehandlere, jurister og bevillingshavere:

> Helsedirektoratets merknader til nye prikktildelingsregler for sanksjoner

LES OGSÅ

Formell saksgang ved inndragning av bevilling

En kort og nyttig, juridisk veileder: Hvordan unngå saksbehandlingsfeil i inndragningssaker

 

Tilbake til samlesiden > Ansvarlig alkoholhåndtering

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 61d0pa
(Skriv inn koden over.)