Salgs- og skjenkekontroll


Alkoholloven har som mål å begrense skader ved alkoholbruk. Ett av lovens midler for å nå dette målet er kommunens kontroll av salgs- og skjenkestedene for å hindre salg og skjenking av mindreårige og åpenbart påvirkede.

Undersøkelser fra Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS) viser at det mange steder skjer omfattende brudd på alkoholloven, og at dette i begrenset grad fanges opp av kommunenes kontroller. Dernest er det kun et fåtall av overtredelsene som blir avdekket som fører til at bevillingen blir inndratt.

Skuespillere spilte fulle i Oslo, hvor mange fikk servering?

Disse utfordringene gjelder ikke bare skjenkenæringen. Ungdomsorganisasjonen Juvente har gjennom flere år vist at butikkbransjen bryter loven ved å selge øl til mindreårige. Juvente startet med sine kontroller i 2007. Den gang lot hele 56 % av de kontrollerte butikkene mindreårige kjøpe øl. Siden da har bransjen blitt bedre, men i 2015 solgte fortsatt 29 % av butikkene til kontrollørene.

> Les eller last ned Juventes kontrollrapport 2015

Kommunen skal kontrollere alle salgs- og skjenkesteder og påse at omsetning av alkohol følger regelverket. Kommunene har ansvar for kvaliteten på kontrollene, og skal påse at kontrollørene får god nok opplæring. Dette gjelder også når private kontrollselskap benyttes.

Eksempel på opplæringsplan og kursprogram for salgs- og skjenkekontrollører

Fra 1.1.2016 ble det stilt krav fra myndighetene om at kontrollører må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Dette innebærer at de må ha bestått en kunnskapsprøve som Helsedirektoratet har utarbeidet for kontrollører. Det var en overgangsordning på et halvt år. Fra 1.7.2016 skal alle kontrollører ha bestått prøven.

Kontrollene skal etter loven fordeles ut fra risikoforhold ved det enkelte salgs- og skjenkested. Steder med større fare for avvik skal ha flere kontroller enn der risikoen er mindre. Det skal foretas minimum tre ganger så mange kontroller per år som det er bevillinger.

Ambulerende bevillinger og bevillinger for enkeltanledninger, for eksempel festivaler, skal også kontrolleres. Disse kontrollene kommer i tillegg til de ordinære skjenkekontrollene.

Forskningsundersøkelse: Hva mener utestedene om skjenkekontrollene?

GJENNOMFØRING AV SALGS-OG SKJENKEKONTROLL

Når kommunen skal gjennomføre sine kontroller, må en først må en ta stilling til hvilken av de flere ulike kontroll- og observasjonsmetoder som skal benyttes.

Ute på selve kontrolloppdraget er det avgjørende at kontrollørene gjennomfører kontrollen på en profesjonell måte.

Etter kontrollen skal kontrollørene gi stedets ansvarshavende tilbakemelding samt skrive befaringsrapport og eventuelt tilleggsrapport

 

LES MER

Trondheim tok tak i sin skjenkekontroll

Slik samordnes kontroller i Nedre Glomma-regionen

> Helsedirektorates Veileder i salgs- og skjenkekontroll

 

HVOR VIL DU NÅ PÅ NETTSTEDET?

Til > Saksbehandling og sanksjoner

Til > AAH som målrettet praksis

Tilbake til samlesiden > Ansvarlig alkoholhåndtering

Tilbake til forsiden > Kommunetorget

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1a5qt1
(Skriv inn koden over.)