Opplæring av kontrollører


Kommunen er ansvarlig for at dens salgs- og skjenkekontrollør har fått god nok opplæring til å utføre jobben. Dette ansvaret er til stede også når et privat kontrollselskap blir benyttet.

En kort orientering om hva jobben består i, kan ikke sies å være tilstrekkelig opplæring. Langt bedre er det å

 • lage en opplæringsplan og dernest
 • holde kurs for nye kontrollører

Det er ingenting i veien for at flere kommuner, eventuelt i samarbeid med kontrollselskaper, etablerer en slik praksis sammen og dermed deler på ressurser, kunnskaper og erfaringer.

I Helsedirektoratets Veileder i salgs- og skjenkekontroll er det satt opp et eksempel på opplæringsplan samt et eksempel på kursprogram. Disse to eksemplene danner grunnlag for den følgende varianten.

 

EKSEMPEL PÅ OPPLÆRINGSPLAN FOR SALGS- OG SKJENKEKONTROLLØRER

Eksemplet inneholder sju hovedtema:

 • Alkoholloven
 • Kommunale retningslinjer
 • Veilederen i kontroll
 • Samordnet kontroll
 • Praktiske øvelser
 • Personlig opptreden, egnethet og etikk
 • Praktisk trening på kontroll

ALKOHOLLOVEN

Innhold i opplæringen: 1) De sentrale paragrafene i alkoholloven og forskriften. 2) Beruselsesgrad og begrepet åpenbart påvirket.

Kompetansemål: 1) Kjennskap til de viktigste paragrafene om kontroll og bevilling i regelverket. 2) Skal ha bestått kunnskapsprøven. 3) Kunne klassifisere de ulike gradene på påvirkning.

KOMMUNALE RETNINGSLINJER

Innhold i opplæringen: 1) Spesielle vilkår knyttet til bevillinger på de enkelte salgs- og skjenkesteder. 2) Salgs- og skjenketider. 3) Sanksjonsreglement.

Kompetansemål: 1) Ha kjennskap til vilkår knyttet til bevillingene. 2) Kjenne kommunens salgs- og skjenketider. 3) Ha kjennskap til kommunens sanksjonsreglement, prikkbelastning, med videre.

VEILEDEREN I KONTROLL

Innhold i opplæringen: 1) De forskjellige kontrollmetodene. 2) Legitimasjonskontroll.

Kompetansemål: 1) Kjenne til hvordan kontrollmetodene bør brukes. 2) Vite hvordan en legitimasjonskontroll skal utføres.

SAMORDNET KONTROLL

Innhold i opplæringen: 1) Tilsynssamarbeidet mellom kommunen og politiet, skatteetaten, Mattilsynet med flere. 2) Rutiner for samordnet kontroll.

Kompetansemål: 1) Kjennskap til hvorfor og hvordan kommunen samhandler med andre etater. 2) Vite om de praktiske rutinene i samarbeidet.

PRAKTISKE ØVELSER

Innhold i opplæringen: 1) Trene på å iaktta rollespill/film/ skuespill. 2) Trene på å kontrollere legitimasjon. 3) Trene på å dokumentere observasjoner i rapportform. 4) Trene på å gi tilbakemelding til ansvarshavende.

Kompetansemål: 1) Kunne avdekke personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. 2) Kunne gjennomføre en god legitimasjonskontroll. 3) Kunne skrive en fyldig og god tilsynsrapport. 4) Kunne redegjøre for inntrykkene etter fullført kontroll.

PERSONLIG OPPTREDEN OG EGNETHET

Innhold i opplæringen: 1) Diskusjon eller rollespill om atferd ved kontroll. 2) Etikk og habilitet.

Kompetansemål: 1) Være fortrolig med betydningen av en god og positiv opptreden. 2) Være klar over og kunne håndtere spørsmål knyttet til kontrollørens rolle og habilitet. 3) Ha et bevisst forhold til eget alkoholforbruk.

PRAKTISK TRENING PÅ KONTROLL

Innhold i opplæringen: 1) Delta som observatør 16 timer på praktisk kontroll, fordelt på to kvelder/netter i helg. 2) Gjennomføre kontroller sammen med under veiledning av en erfaren kontrollør i inntil seks måneder for en kan regnes som erfaren og selv kan veilede nye kontrollører.

Kompetansemål: 1) Kunne samarbeide med annen kontrollør og formidle sine observasjoner. 2) Kunne gjennomføre kontroll med gradvis større ansvar og redegjøre for inntrykkene i løpet av kontrollen overfor ansvarshavende.

 

EKSEMPEL PÅ KURSPROGRAM FOR SALGS- OG SKJENKEKONTROLLØRER

I dette eksemplet har kurset to deler. Først en del med teori, øvelser og skriftlig prøve, og deretter en del ute i felten sammen med en erfaren kollega.

KONTROLLARBEID - TEORI OG ØVELSER. Totalt 10 timer + pauser/lunsj, fordelt på 2 dager.

 • Presentasjon av kurs, bakgrunn, mål - 15 min
 • Ansvarlig alkoholhåndtering som systematisk, kommunal satsing - 15 min
 • Alkohol, helse og skadevirkninger - 30 min
 • Alkoholloven - 2 timer
 • Veilederen i kontroll - 1 time
 • Kommunale retningslinjer - 30 min
 • Dokumentasjon og rapportskriving - 45 min
 • Politiet presenterer sin rolle og oppgaver - 30 min
 • Bransjen presenterer sin rolle og oppgaver - 30 min
 • Praktisk øvelse - 30 min
 • Skriftlig prøve - 45 min
 • Avslutning 15 min

KONTROLLARBEID - PRAKSIS. Delta som observatør på kontret kontroll i 16 timer, fordelt på to kvelder/netter natt til lørdag og/eller natt til søndag.

 • Forberedelse
 • Observere sammen med erfaren kollega/instruktør
 • Gi tilbakemelding
 • Bidra i rapportskriving

Tilbake til > Salgs- og skjenkekontroll

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: a6u300
(Skriv inn koden over.)