Skuespillere spilte fulle


For å undersøke utbredelsen i Oslo av alkoholservering til personer som etter loven skal nektes servering, benyttet forskere ved det som het Statens Institutt for Rusmiddelforskning (nå en avdeling ved Folkehelseinstituttet) skuespillere.

Dette var del av et større prosjekt for å redusere overskjenking og rusrelatert vold i et utsatt område av hovedstaden med mange skjenkesteder, nemlig kvartalet mellom Studenterlunden og Rådhusplassen.

To skuespillere, hvorav den ene spilte åpenbart beruset og den andre edru, besøkte skjenkesteder der den berusede bestilte øl ved bardisken.

Metoden er kontroversiell, men har blitt brukt internasjonalt en rekke ganger.

Testkjøpene ble gjennomførte mellom kl 22.30 og kl 03.00 i løpet av to helger i oktober 2011. 19 serveringssteder ble besøkt, og hvert sted ble besøkt to eller flere ganger.

Resultatet? Den som spilte åpenbar påvirket fikk servering i 93 % av tilfellene.

Undersøkelsen var del av et større prosjekt for å gjøre utelivet tryggere. Dette prosjektet, SALUTT, er i regi av Oslo kommune, Oslo Politidistrikt og utelivsbransjen, og består blant annt av dialogbaserte kontroller og forsterket innsats fra politiet. Resultatet ble presentert for aktørene i SALUTT.

For å se om forholdene var blitt bedre, gjentok SIRUS-forskerne denne undersøkelsen nøyaktig ett år seinere på de samme stedene, i oktober 2012.

Resultatet denne gangen? 79 % fikk servering.

En nedgang på 14 prosentpoeng er statistisk signifikant, men fremdeles endte altså nesten 4 av 5 testkjøp med servering.

Hva kan resultatene forklares med? Det kan være flere forklaringer på den høye andelen servering. Kanskje mangler noen bartendere tilstrekkelig kunnskap om alkoholloven og om hvordan de skal handtere en beruset gjest. Arbeidsforholdene er ikke alltid tilrettelagt for å sikre bartendere gode vurderingsmuligheter, og i en stresset situasjon er det lettere å servre gjesten en øl enn å ta konfrontasjonen som kan oppstå ved avvisning.

Iblant kan kanskje økonomiske motiver påvirke serveringsutfallet - en serveringsnekt kan føre til lavere inntjening og tap av tips.

Det kan også se ut som om det er en ansvarsfraskrivelse fra bartendere til ordensvakter, ved at ansvaret for kontroll av gjestenes berusesesnivå tillegges vaktene.

Det kan også være slik at motivasjonen for å følge alkoholloven er liten, ettersom det er små sjanser for å bli tatt.

Likevel finner vi trolig forklaringen på den høye andelen overskjenking først og fremst i drikkekulturen, der det eksisterer en kollektiv aksept av høyt beruselsesnivå på utesteder. Så lenge gjester, bartendere og bevillingshavere, og kanskje også kontrollører og lokale sanksjonsmyndigheter, er preget av denne aksepterende kulturen, vil det være vanskelig å få til en endring, mener SIRUS.

I SIRUS sin rapport fra undersøkelsen presiseres det at disse tallene ikke kan generaliseres utover de skjenkestedene som ble besøkte. Samtidig forsterker de inntrykket av at overskjenking har et betydelig omfang i Norge.

Forskningsmiljet ved SIRUS har benyttet skuespillere for testkjøp en rekke ganger og i flere byer. Resultatene er i alle tilfeller på linje med de i Oslo:

 

HVOR VIL DU NÅ?

Gå til > Trondheim tok tak i skjenkekontrollen

Tilbake til > Salgs- og skjenkekontroll

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 12kw14
(Skriv inn koden over.)