Hva mener utestedene om kontrollen?


Forskningsstiftelsen Fafo utga i 2014 en omfattende rapport om arbeidsforhold i utelivsbransjen. Ett av de mange forholdene som ble undersøkt var utestedenes vurdering av skjenkekontrollen.

Her kommer det fram at flertallet har positive erfaringer med skjenkekontrollen. Mange opplever at kontrollen er både tilstrekkelig og nødvendig. Samtidig er mange opptatte av at håndhevelsen av regelverket kan ramme vilkårlig, og at det er et resultat av flaks eller uflaks om en mister bevilingen eller ikke.

Forskerne mener at denne holdningen har sammenheng med en utbredt skepsis til kontrollørenes kompetanse og deres forståelse av bransjen. Mange av de som ble spurt føler også at alkohollovningen har en vag definisjon av overskjenking, og at dette resulteter i en varierende praksis mellom kontrollørene og uklare rammevilkår for bransjen.

Bedrifter som er omfattet av prosjekter der kommunen, politiet og bransjen samarbeider, er mest fornøyde med kommunens tilsyn. Dette gjelder ulike varianter av Ansvarlig alkoholhåndterings-prosjekter, slik som SALUTT i Oslo.

Fafo-rapporten tydeliggjør at utelivsbransjen både har seriøse og useriøse aktører. Når informantene ble spurt om hva som skal til for å påvirke bransjen i en mer seriøs retning, svarer samtlige at et kompetent og grundig tilsynsarbeid er det viktigste. Dette løftes fram som et nødvendig satsingsområde.

Høy kvalitet på tilsynet - ikke bare på skjenkekontrollen, men også Mattilsynet, Skatteetaten og brannvesenet - innebærer at kontrollørene har kompetanse om og erfaring med bransjen og det de kontrollerer, er i stand til å veilede og gi råd til bedriftene og tolker regelverket korrekt og konsekvent.

Du kan laste ned hele Fafo-rapporten Arbeidsforhold i utelivsbransjen her (åpner i nytt vindu).

Tilbake til > Salgs- og skjenkekontroll

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 020c3c
(Skriv inn koden over.)