Regionale kompetansesenter-rus


Det er sju statlige ruskompetansesentre i landet. De støtter kommunene i sin region med å etablere en ansvarlig alkoholhåndtering.

Sentrene ledes og finansieres av Helsedirektoratet, og har som generelt oppdrag å bistå kommuner og spesialisthelsetjenesten i forebyggende og rusrelatert arbeid.

 

Kompetansesenter rus - region sør (tilknyttet Borgestadklinikken)
Tlf 35 90 47 00
http://borgestadklinikken.no/kompetansesenter

Kompetansesenter rus - region Oslo (tilknyttet Oslo kommune, Velferdsetaten)
Tlf 02 180
http://www.korusoslo.no/

Kompetansesenter rus - region øst (tilknyttet Sykehuset Innlandet HF)
Tlf 62 58 15 68
www.rus-ost.no

Kompetansesenter rus - region vest Bergen (tilknyttet Stiftelsen Bergensklinikkene)
Tlf 55 90 86 00
http://korusbergen.no/

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (tilknyttet Rogaland A-senter)
Tlf 51 72 90 00
http://korus-stavanger.no

Kompetansesenter rus - region midt-Norge (organisert under St Olavs Hospital HF)
Tlf: 73 86 29 00 / 06800
https://stolav.no/korus

Kompetansesenter rus - region nord (tilknyttet Universitetssykehuset Nord-Norge)
Tlf 76 96 65 00
www.korusnord.no 

 

Tilbake til samlesiden > Ansvarlig alkoholhåndtering

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6i5h41
(Skriv inn koden over.)