AAH forklart i punkter


  

Hva er satsingen Ansvarlig alkoholhåndtering?

 • Strategi mot overskjenking, skjenking av mindreårige og rusrelatert vold
 • Permanent, rusreduserende virkemiddel i kommunen
 • Strukturert samarbeid mellom kommune, skjenkebransje og politi / lensmann
 • Opplæring og kurs i Ansvarlig vertskap for ansatte ved skjenkestedene
 • Bedre metoder og organisering av kommunens tilsyn og kontroll

  

Hvorfor benytte det?

 • Gjennomprøvd og benyttes av en rekke norske kommuner
 • Minsker økonomiske og sosiale kostnader for lokalsamfunnet
 • Øker trygghet og trivsel ute på byen
 • Hever bevissthet og kompetanse blant ledere og ansatte i skjenkebransjen
 • Naturlig del av kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan
 • Kan føre til lettere saksbehandlingsprosesser og færre tvister
 • Kommunen får faglig bistand av det regionale kompetansesenter-rus
 • Forskningsbasert
 • Muligheter for lokal tilpasning

  

Hvem står bak?

 • Helsedirektoratet
 • De regionale kompetansesentra for rusfeltet

  

Hvordan gjennomføres det i praksis?

 • Prosjektgruppe med representanter for kommune, bransje og politi
 • Kurs i Ansvarlig vertskap for bransjen
 • Planlegge, iverksette og evaluere skjenkekontroller av høy kvalitet
 • Forankre på kommunalt ledernivå og i langsiktig planverk

 

Videre til > Slik kommer en i gang

Tilbake til > AAH som målrettet praksis

Tilbake til samlesiden > Ansvarlig alkoholhåndtering

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 23367o
(Skriv inn koden over.)