Ansvarlig vertskap: Kurs og e-læring


 

Ansvarlig vertskap er et kurs for ledere og ansatte i skjenkebransjen. Kommunen arrangerer det. Kurset kan også tilpasses salgsbransjen.

I tillegg har Helsedirektoratet utviklet et e-læringskurs i Ansvarlig vertskap. Dette nettkurset kan enkeltpersoner ta helt uavhengig av om kommunen arrangerer kurs eller ikke. Kurset består av seks leksjoner og en avsluttende prøve. Etter bestått prøve får man kursbevis. Kurset finnes både i norsk og engelsk versjon.

Gå til > Helsedirektoratets nettside for å gå i gang med e-læringskurset i Ansvarlig vertskap

De regionale kompetansesenterene for rus kan bistå kommunen med å arrangere de fysiske kursene. Følgende tema danner kjernen av kurset:

 • Alkoholloven og sentrale skjenkebestemmelser
 • Hvordan påvirkes kropp og hjerne av alkohol? Les Helsedirektoratets faktabrosjyre Alkohol i kroppen
 • Alkoholens rolle i samfunnet
 • Samarbeid mellom bransje, politi og kommune
 • Overskjenking og skjenking til mindreårige
 • Gjesterelasjoner og konflikthåndtering
 • Internkontroll

 I tillegg kan kurset ha lokale tilpasninger, slik som

 • lokale retningslinjer for skjenking
 • kommunens skjenkekontroller og sanksjoner
 • problematikken med falske ID-kort
 • narkotikabruk på utesteder
 • alkoholbruk blant ansatte
 • førstehjelp og brannvern

Kurset går over 1-2 dager.

Forelesere vil normalt være lokale ressurs- og fagpersoner fra kommune, politi, sykehus eller annet. Det regionale kompetansesenteret kan også bistå eller formidle kontakt til gode forelesere.

Mer om > Foredragsholdere og kursets innhold

Tilpass tidspunktet til når det passer best for bransjen. For eksempel kan en del av de ansatte være studenter eller ha annen jobb på dagtid. Ettermiddagen kan være det beste tidspunktet. Tidlig i uka kan være bedre enn seint i uka.

Skjenkesteder som sender sine ansatte på kurs, kan måtte betale kursavgift og / eller lønn til ansatte for tiden de er på kurs. Bevillingshavere og ledere vil derfor være opptatte av hva får de igjen for det.

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har evaluert Ansvarlig vertskap. Det er gjennom årene også gjort mange erfaringer rundt om i kommunene. Noen viktige konklusjoner er at

 • overskjenking bør være hovedtema
 • skjenkestedet må følge opp denne opplæringen på systematisk vis i daglig arbeidet, blant annet gjennom egen internkontroll
 • deltakelse fra skjenkestedene bør være obligatorisk og legges som vilkår for skjenkebevilling

Samtidig har SIRUS poengtert at kursene alene ikke er tilstrekkelig for å redusere overskjenking, skjenking til mindreårige eller utelivsrelatert vold. Effekten oppstår gjennom kombinasjonen av kurs, kontinuerlig samarbeid mellom aktørene, gode skjenkekontroller og forutsigbart sanksjonssystem.

Bakgrunnen for at helsemyndighetene anbefaler kurset Ansvarlig vertskap, er blant annet at en rekke undersøkelser viser at overskjenking er relativt utbredt.

For eksempel kartla SIRUS i 2012 omfanget av overskjenking på utesteder i utvalgte deler av Oslo. Det ble brukt skuespillere som spilte åpenbart påvirkede, og de fikk kjøpe alkohol i 93 % av tilfellene.

 

HVOR VIL DU NÅ?

Til > AAH som målrettet praksis

Tilbake til samlesiden > Ansvarlig alkoholhåndtering

 

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: a6c7a0
(Skriv inn koden over.)