Forebygging.no - kunnskapsbase


Forebygging.no er en kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid.

Nettjenesten ble åpnet i 2000 etter et initiativ fra Norsk Forebyggingsforum, et regjeringsoppnevnt utvalg, om etablering av ”Forebyggingshåndboka” i 1998. Etter råd fra et bredt sammensatt nasjonalt fagnettverk, og i dialog med oppdragsgiver, ble det besluttet å etablere en nettbasert tjeneste, Forebygging.no. Fra start og frem til og med 2009 var Statens institutt fra rusmiddelforskning (SIRUS) oppdragsgiver. Fra 2010 overtok Helsedirektoratet oppdragsgiveransvaret, og nettstedet er fullfinansiert gjennom dem. Kompetansesenter Rus, Nord-Norge (KoRus-Nord) har drifts- og redaksjonsansvaret.

Forebygging.no drives i samarbeid med ulike fagmiljøer i Norge, representert blant annet ved Fagpanelet. Et stort antall forfattere og fagfolk har gjennom årene bidratt til nettstedets faglige innhold. 

Formål og målgruppe
De overordnede målsettingene for Forebygging.no er å:

  • Være en oppdatert nasjonal kunnskapsbase for rusforebyggende og
    helsefremmende arbeid
  • Formidle erfarings- og forskningsbasert kunnskap og anerkjente strategier til praktikere og andre brukere av nettstedet
  • Være en arena for aktuelle og viktige debatter innen fagfeltet
  • Formidle nyheter, aktuelle debatter, presentere eksisterende tiltak og synliggjøre virksomme strategier innen fagfeltet
  • Være inngangsport for oppdatert oversikt over rapporter, offentlige dokumenter, kurs og konferanser knyttet til fagfeltet

Forebygging.no er åpent for alle, og er særlig rettet inn mot følgende målgrupper:

  • Fagfolk som skal iverksette rusforebyggende og helsefremmende arbeid (for eksempel lærere, helse- og sosialarbeidere, frivillige organisasjoner, kultur- og fritidsansatte)
  • Forskere og studenter innenfor relevante fag
  • Beslutningstakere innen politikk og forvaltning med ansvar for rusforebyggende og helsefremmende arbeid
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: kd0624
(Skriv inn koden over.)