Helsedirektoratet,veiviser folkehelsearb.


Helsedirektoratet har et eget område på sine nettsider med fokus på veivisere i lokale folkehelsetiltak.

Dette er praktiske hjelpemiddeler til kommunenes tverrsektorielle folkehelsearbeid, for å gjøre folkehelsearbeidet kunnskapsbasert og systematisk.

På disse nettsidene legges det vekt på anbefalinger og råd om folkehelsetiltak innenfor ulike områder som påvirker befolkningens helse.

Veivisere i lokale folkehelsetiltak beskriver 12 sentrale påvirkningsfaktorer og den betydningen de har for befolkningens helse, omtaler tiltak og virkemidler som kommunene har mulighet til å igangsette, viser til aktuelt regelverk innenfor hvert tema, og viser fram noen eksempler på tiltak som kommuner har igangsatt.

Her finner råd og tips om blant annet prinsipper for tiltaksutforming, psykisk helse og livskvalitet, utdanning, bolig og arbeid, samt skader og ulykker

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 434f4a
(Skriv inn koden over.)