Kommunalt tilskudd smitteverns- og oppfølgingsarbeid


I mange kommuner er tjenestetilbudet til personer med alvorlig psykisk helse- og rusproblematikk fortsatt redusert som følge av koronasituasjonen. Flere lavterskel- og aktivitetstilbud, hvor mange vanligvis har fått psykisk støtte og nødvendig helsehjelp, er ikke i normal drift. Målgruppen er svært sårbar og situasjonen er bekymringsfull.

Denne nye tilskuddordningen har oppstått gjennom en ekstrabevilling i revidert nasjonalbudsjett, Prop. 117S. Bakgrunnen er at koronautbruddet gjorde at en stor del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten og det øvrige tjenestetilbudet ble redusert eller stengt på grunn av smittevernhensyn. Fra tidlig i april har det blitt anbefalt gradvis gjenåpning og opptrapping av, men dette har vist seg å være krevende for mange kommuner.

Mål for ordningen

Målet med tilskuddordningen er gjenåpning, etablering og tilpassing av tjenestetilbud med behov for økte ressurser på grunn av smittevernhensyn i forbindelse med koronasituasjonen.

Målgruppe

Målgruppen er personer med rus- og eventuelt samtidige psykiske helseproblemer.

Les mer HER om tilskuddsordningen og søknad

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 3h5n60
(Skriv inn koden over.)