Planlagte døgninnleggelser TSB kan gjennomføres


Helsedirektoratet hadde mandag 23. mars en frist for innspill til prioritering av helsehjelp under Covid-19 pandemien. Onsdag 25. mars ble de nye prioriteringene publisert.

Fra å ha en prioritering som sa at “Planlagte innleggelser og dagbehandling bør opphøre inntil videre” har innspillene våre langt på vei blitt hørt og de nye prioriteringene innen tverrfaglig spesialist rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern (PHV) er: 

  • Det polikliniske tjenestetilbudet og dagbehandling bør opprettholdes ut fra en samlet faglig vurdering av risiko, smittevernhensyn og kapasitet. Det bør som hovedregel benyttes telefonkonsultasjon eller videomøter. Oppmøtekonsultasjoner må begrenses til kun der det er behov for å ivareta liv og helse.
  • For pasienter med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse bør det legges til rette for ambulant oppfølging ved for eksempel ACT/FACT team. Planlagte døgninnleggelser innen PHV og TSB kan gjennomføres der det er etablert forsvarlige smittevernrutiner, men bør avgrenses.
  • Spesialisthelsetjenesten må samarbeide med kommunen ved utskrivelse fra døgnopphold og ha en økt oppmerksomhet på faren for overdose eller suicid i tiden etter utskrivelse.

 

Les mer HER på sidene til Fagrådet for Rusfeltet

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: d5c84y
(Skriv inn koden over.)