Ivaretakelse personer med ruslidelser


Personer med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse har ofte samtidige somatiske lidelser slik som diabetes, nyreproblemer, KOLS m.m., og vil derfor kunne være i risikogruppe ved smitte av koronavirus. De kan også utgjøre en økt fare for å smitte andre. Videre vurderes det at det vil få store konsekvenser for denne gruppen og for samfunnet dersom alminnelige tilbud stenges. Personer med mindre alvorlige psykiske/rus lidelser vil kunne oppleve økt symptomtrykk i denne perioden.

Kjennetegn ved pasientgruppen

  • Nedsatt immunforsvar
  • Komorbiditet, kronisk psykiske, somatiske lidelser og svekkelser, bla. KOLS, Hepatitt mm.
  • De dårligste i denne gruppen har i utgangspunktet 15-20 års kortere levetid enn den øvrige befolkningen.
  • Mange sliter med angst og frykt uavhengig av korona-situasjonen, og symptomtrykket kan øke i dagens situasjon.
  • Mange er helt avhengig av tilbud fra kommunen for å fungere i hverdagen.
  • Opplevelse av ekstra sårbarhet, selvmordsproblematikk og psykoseutvikling kan trigges i krisetid med stort medietrykk og store endringer i tjenestetilbud og hverdagsliv.
  • Mange i målgruppene mangler nettverk og har liten kontakt med familie.
  • Det kan være vanskelig for denne målgruppa å etterleve smittevernråd, slik som karantene og håndvask, på grunn av bosituasjonen. Brukere som er rusavhengige vil trenger daglig tilfang av rusmidler og vil av denne grunn ikke kunne overholde karanteneregler.


Les Helsedirektoratets råd om ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunene HER

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5ev7xm
(Skriv inn koden over.)