Planlegging er kunnskapsbasert


 

Vi planlegger for å redusere tilfeldigheter og for å unngå basere vårt faglige arbeid intuisjon, når det er mulig å bygge på kunnskap. God planlegging må også bety at vi unngår kopiering av tidligere planer (eller andres planer) eller slavisk følger maler.

  • Planlegging er basert på systematisk kunnskap.
  • Det er ikke mulig å ha sikker kunnskap om menneskelige handlinger.
  • Vilkårene endrer seg i løpet av perioden man har planlagt (rullering).
  • Kunnskap og forståelse av fordeler og ulemper ved ulike handlingsalternativer

I planlegging er det et ideal å bygge mål og beslutninger på systematisk kunnskap. I de aller fleste sammenhenger det planlegges for i kommunal virksomhet er det personer involvert og saksområdene er komplekse. Det er derfor ikke mulig å ha kunnskap som er ”sikker”/uangripelig.

I tillegg vil en rekke vilkår for det man planlegger for endre seg, både i løpet av planprosessen og mellom vedtak og realisering av planens mål. Dersom planen skal være et relevant styringsdokument må den rulleres, altså gjennomgås og eventuelt revideres på de områder som er nødvendig (der endringene er slik at de gjør mål eller strategier mindre meningsfulle).

I planprosesser må en bygge på kunnskap om faktiske forhold, hvilke prosesser som er i gang og hvordan ulike prosesser påvirker den situasjonen man ønsker å planlegge for, hvilke aktører som er involvert og hvilke interesser de har osv. Dette er forhold som løpende endrer seg, og det gir ikke grunnlag for sikker kunnskap. Utarbeidelse av mål og strategier dreier seg om valg av handlingsalternativer. Alle handlinger har både fordeler og ulemper. Derfor er en viktig del av planleggingen å undersøke og forstå hvilke ulemper og fordeler de ulike alternativene har og ikke minst hvem det er fordeler og ulemper for. Med bakgrunn i slike vurderinger og analyser kan det tas valg, basert på de de verdier beslutterne har.

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6v8bjq
(Skriv inn koden over.)