Plantilnærminger, etikk, makt og politikk


Planlegging i norske kommuner innebærer ofte at lokalpolitiske spørsmål blir tydeliggjort. I disse planprosessene av «hvor vil vi, og hvor vil vi ikke» med vår kommune blir ofte etiske spørsmål og maktaspekter synlige.  I noen utvalgte artikler vil du her kunne få innblikk i slike aspekter. I tillegg kan du fordype deg i tekster om instrumentell- og kommunikativ planlegging, to ulike tilnærminger til kommunal planlegging.

Planlegging og politikk. Planlegging og politikk i norske kommuner henger sammen og kan verken erstatte hverandre eller utelukke hverandre. Samtidig kan det oppstå et spenningsforhold mellom rollene politiker, fagfolk og befolkning i kommunal planlegging les mer HER.

En introduksjon til ulike plantilnærmingene instrumentell og kommunikativ planlegging. Disse kan oppfattes som to ulike rasjonaliteter. Den instrumentelle tar utgangspunkt i at det eneste sanne standpunkter om verden er basert på empiriske observasjoner og de har universell gyldighet. Den kommunikative er basert på «kommunikativ samhandling», innen et begrenset fellesskap, og har gyldighet innenfor dette. Les mer HER.

Kommunikativ planlegging i kommuner. Om planleggingen i kommunene kommunikativ, må vi  vi først bli enige om hva kommunikativ planlegging er og så må vi se om vi kan finne dette igjen i måten norske kommuner planlegger på. Les mer HER.

Planlegging og makt. For å kunne utføre god planlegging er det nyttig å ha innblikk i maktperspektivet som alltid er tilstedeværende. Ulike interesser og fokus påvirker all planlegging, dette være folkehelseplanlegging, arealplanlegging, eller gjennomføring av samhandlingsreformen. Les mer HER.

Etisk planlegging. All offentlig planleggingsvirksomhet som har som mål å forme «det gode liv» i lokalsamfunn berører politikk, ideologi og etikk.  Les mer HER.

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: rjqv8o
(Skriv inn koden over.)