Forslag til annerledes praksis


Av John Pløger, 2008

Etikk i planlegging for utsatte grupper – forslag til annerledes praksis

Notatet har forsøkt å gi en rekke teoretiske, filosofiske og praktiske innspill til hvordan man kan tenke seg å få utsatte grupper engasjert i planleggings spørsmål som vedrører dem, ja, enn og å få dem engasjerte i samfunnsforhold som sådan. Det er selvfølgelig ikke gjort fra den ene dagen til den andre. Det krever tid og derfor en politisk satsning som inkluderer etableringen av møtesteder og resurser for å fasilitere prosessene.

Det er en etikk som inkluderer spørsmålet om en omfordeling av roller og resurser, anerkjennelse av forskjellighet og et engasjement i interaksjon og møter som tar vare på forskjelligheten fremfor å undertrykke den. Der vil i høy grad være tale om en etikk der anerkjenner forskjelligheten som irreversibel (det vil alltid være ’utsatte’ grupper) og stimulerer den ’flytende interaksjon’ (alle kan ikke være aktive hele tiden) mellom fremmede som dels forblir fremmede for hverandre og som dels skal respekteres for deres annerledeshet.

Ifølge Fincher & Iveson (2008:214) transnasjonale studier er erfaringen at der er visse beslutninger som må tas av myndighetene om de vil engasjere utsatte grupper i planlegging.

(1) Å planlegge for en omfordeling krever:

 • At man har en rettferdig allokering av utgifer ift de forskjellige områder og innkomst grupper (man må ikke lave et ’prosjekt’ hvor midler prioriteres visse grupper).
 • Å skape et sosialt miks av deltakere.

(2) Å planlegge for anerkjennelse krever:

 • At det lages en sjekkliste for sosiale grupper eller ’identitets’ -grupper for å allokere ressurser mellom dem (hva er deres behov, hvorfor og hvordan).
 •  At det etableres tværgruppe prosjekter og allokeres midler til disse.

(3) Å planlegge for møter eller omgang med hverandre krever:

 •  At man kan tilby en variert skala av lokale sosiale og økonomiske infrastrukturer for deltakerne (så ingen kan mene andre er forfordelte).
 • Stimuler interesse atferd i møtene (meningsutveksling).
 • Skap trygge og gjennomskuelige møtesteder (hjemlighet).

 

Dette peker igjen på den viktige rolle som en prosessplanlegger kan ha, men det er ikke en oppfordring til å tro på den nøytrale og objektivt formidlende planlegger. Poenget er å skape en etikk som respekterer forskjelligheten i praksis og stimulerer til dens utfoldelse fremfor å undertrykke den. Det er en utfordring for det krever man innser at f.eks. (Fincher & Iveson 2008:216-222):

 • Arealplanleggingen må gi tillatelse til at svake grupper – f.eks. misbrukere og immigranter - kan ha visuelt synlige symboler for deres kultur som en prioritet (ex. arkitektur) det skal lyttes til.
 • At en planleggingsprosess er både kontingent (åpen) og kontekstspesifikk. Det første kan betyde at man kun kan oppnå midlertidige løsninger eller få uventede resultater og den andre at den institusjonelle kapasitet til å arbeide med forskjelle må prioriteres.
 • At der blir et større forpliktende ansvar på overordnet administrativ nivå for fordeling av ressurser og muligheter.
 • At planleggere må skape en translokal oppmerksomhet når det f.eks. gjelder etniske grupper og også skape nettverk på tvers av sektorer og administrative grenser.

Det finnes ikke noen ’ready-made’ oppskrift på suksess og det er derfor at etikk og anerkjennelse blir viktige første skritt i regning av reelt å gi utsatte og marginaliserte innflytelse på planlegging og dermed i siste ende egne behov og muligheter. Derfor:

 • Kanskje er det viktigste ikke å skape møter omkring planleggingsspørsmål i seg selv, men å skape møtesteder preget av innformalitet og trygghet hvor planleggingsspørsmål kan oppstå hele tiden, hvis det lyttes?
 • Det kan heller ikke avvises at planlegging kan bli interessant for marginaliserte og utsatte grupper såfremt de merker det lyttes og at deres innsats bærer frukt!

 

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: ph06m4
(Skriv inn koden over.)