Implementering og kommunale strukturer


Å planlegge innebærer også å forholde seg til ulike kommunale strukturer og ulike prosesser som pågår i lokalsamfunnet. Her får du innblikk i forhold som påvirker planleggingen og hva som hemmer og fremmer iverksetting av planlagte innsatser.

Implementering og iverksetting i kommuner. Det planlegges mange satsninger i norske kommuner. Hva «hemmer og fremmer» iverksettingen av dem, hvordan oppfylles målene for tiltaket som skal iverksettes, hvilke ressurser er tilgjengelige og på hvordan omsettes ressursene i virkemidler og handling, og hvordan er konteksten som iverksettingen foregår innenfor?,  er spørsmål som belyses i denne artikkelen, les mer HER.

Strukturelle forhold for planlegging i kommuner. Mange norske kommunene har tatt i bruk resultatenhetsmodellen, i en eller annen form. Behovet for kunnskap og utveksling av erfaringer er derfor stort. Forhåpentligvis kan denne artikkelen bidra til å dekke litt av dette behovet. Artikkelen ble opprinnelig skrevet på oppdrag fra en kommune som grunnlag for en intern diskusjon og beslutning om en ny organisasjonsmodell. Innholdet vil ha overføringsverdi for også andre kommuner. Les mer HER.

Organisasjoner som begeistrer. Hvordan man kan lede til det beste for en kommuneorganisasjonen, for menneskene som jobber der og befolkningen som får sine tjenester. Metoden som løftes frem i denne artikkelen har vært benyttet av flere norske kommuner i arbeidet med rusrelaterte planer som blant annet Rusmiddelpolitiske handlingsplaner. Les mer HER.

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 2r324j
(Skriv inn koden over.)