Strukturelle forutsetninger for planlegging


Hvordan en kommune velger å organisere sin virksomhet vil også påvirke planprosessene. Denne artikkelen gir en kort beskrivelse og vurdering av den såkalte resultatenhetsmodellen, en organisasjonsmodell  som er blitt svært populær i norske kommuner i løpet av de siste ti åra.

: Av Harald Torsteinsen, dr.polit. Høgskolen i Harstad

Resultatenhetsmodellen

Mange norske kommunene har tatt i bruk resultatenhetsmodellen, i en eller annen form. Behovet for kunnskap og utveksling av erfaringer er derfor stort. Forhåpentligvis kan denne artikkelen bidra til å dekke litt av dette behovet.

I artikkelen gjøres det rede for viktige kjennetegn vedresultatenhetsmodellen og for hvilke erfaringer som så langt er høsta. Muligheter og begrensninger ved bruk av modellen diskuteres også. Et viktig poeng er at selv om en kommune innfører resultatenheter, er den fortsatt svært forskjellig fra en privat bedrift. Resultatenhetene er ikke profit centers, og de er heller ikke selvstendige rettssubjekter. De er tvert om en integrert del av kommunen som politisk, økonomisk og juridisk enhet. Resultatenhetene opererer heller ikke i et marked. Deres inntekter består i all hovedsak av bevilgninger fra kommunestyret og er i liten grad et resultat av egne prestasjoner.

 

Artikkelen ble opprinnelig skrevet på oppdrag fra en kommune  i 2007 som grunnlag for beslutning om en ny organisasjonsmodell. Innholdet vil kunne ha overføringsverdi for også andre kommuner.

 

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: y15o57
(Skriv inn koden over.)