Planprosess


En planprosess kan beskrives gjennom å ta utgangspunkt i at planlegging omfatter en forståelse av:

  • Hvor står vi? Som kan omfatte en beskrivelse av nåsituasjon, med en analyse av sterke og svake sider, samt en analyse av behov.
  • Hvor bør vi gå?  Som omfatter et fokus på fremtiden der man tar for seg hvilke behov som må dekkes og hvilke valg en må gjøre for å nå visjoner og mål en har satt seg.

Arbeidet som skal  binde sammen "hvor står vi ?" og "hvor går vi ?" kan vi betegne planprosess. I denne prosessen knyttes kunnskap til handling. Sentrale spørsmål i denne planprosessen blir:

Hvilken kunnskap trenger vi for å lage en god prosess – og få frem gode løsninger?, og  hvilken kunnskap trenger vi for å forstå prosesser og styringen av dem?

Planlegging vil da være en sosial prosess som innbefatter:

  • Lage mening i lag –  felles  virkelighetsforståelser – Hvor vi vil i lag, krever at vi samhandler og kommuniserer.
  • Organiserer i lag – finne praktiske løysinger på utfordringer – finne veier.
  • Handle i lag – arbeidsdeling – ikke alle trenger å være med på alt om en vet hva som foregår.
  • Lære i lag – av det som går bra, så vel som det dårlig

Med et slikt utgangspunkt blir tilnærming til folk viktig i planprosessen. Tilnærminger kan gjøres gjennom å:

  • Skrive først og snakke etterpå (kalkyle): Reaksjon –  felles motvilje – Motmobilisering
  • Snakke først og skrive etterpå (samtale): Aksjon – felles vilje - Mobilisering


Se og klikk på høyre side:
Figur: Forholdet mellom prosess og substans

 :etter Jørgen Amdam 2007, revidert 2015

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1is4r5
(Skriv inn koden over.)