Planverktøy og variablar


Her får du innblikk i; Handbok for kommuneplanlegging etter dugnadsmetoden, av Jørgen og Roar Amdam. Høgskulen i Volda – Møreforskning Volda.

Samanhengar mellom variablar og verktøy
I vår forståing av kommuneplanlegging legg vi til grunn at:

  • Planlegging i kommunar og lokalsamfunn vil vere ein kontinuerleg tenke‑ og handlingsprosess, men sjølve utarbeidinga og rulleringa av planane kan organiserast som prosjektarbeid.
  • Kommunar og lokalsamfunn kan mobiliserast gjennom brei deltaking i strategisk planlegging med radikal planlegging som fagleg ideal.  Mobiliserande planlegging vil vere spesielt aktuell i situasjonar der ingen har den nødvendige legitimitet og aksept til å styre, og der ein treng samling om nye mål, verkemiddel og nye autoritetar.
  • Kommunale og lokale organisasjonar kan bruke taktisk planlegging for å definere og prioritere avgrensa prosjekt.  Når ein har liten kontroll over verkemidla, kan småstegsplanlegging vere eit fagleg ideal.
  • Planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av konkrete tiltak og endringar kan baserast på operativ planlegging med rasjonell kommandoplanlegging som fagleg ideal dersom ein aktør har dominerande makt over verkemidla, eller ansvarsdelinga mellom deltakande aktørar er klar.  Når ein er avhengig av samhandling med andre aktørar, kan forhandlingsplanlegging vere eit ideal.
  • Ved å knyte tilbakeskuande prosess‑ og resultatevaluering til både den strategiske, den taktiske og den operative planlegginga, kan ein stimulere læringa og dermed påverke gjeldande kultura

: Artikkelen er basert på arbeidsrapport V9314. Tilpasset for Kommunetorget.

Eksterne ressurser
 
 
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 2g6061
(Skriv inn koden over.)