Flere grunner til å planlegge


Planlegging i kommunen er fornuftig ut i fra flere forhold, blant annet for å;

 

  • Samordne mål og ressursinnsats i kommunen.
  •  forankret ulike tema i politisk og administrativ ledelse.
  • Påvirke framtiden i ønsket retning gjennom langsiktig tenkning.
  • Styrke samarbeidet mellom ulike faggrupper og etater.
  • Skape legitimitet, felles virkelighetsforståelse og  størst mulig enighet om ulike saker.
  • Få frem ulike gruppers innsikt gjennom deltakelse og medvirkning.
  • Gir muligheter til å skape debatt, engasjere og motivere.

Dette er grunner som passer for mange kommunale planer, eksempelvis både Rusmiddelpolitisk handlingsplan og individuell plan. I tillegg vil det være ulike lovkrav som knytter seg til innholdet i ulike planer, samt at Staten gjennom både støtteordninger og krav til kommunene påvirker igangsetting av planer.

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 747473
(Skriv inn koden over.)