Planressurser


Kommunal planlegging omfatter mange områder som blant annet fysisk-, samfunns-, miljø-, helse-, sosial-og estetisk planlegging.  Her  finner ressurser tilknyttet ulik plantematikk.

Regjeringen.no – planlegging etter plan- og bygningsloven På denne nettressursen finner du nasjonale forventninger til planlegging og innspill til hvordan ta vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper innenfor rammene av en bærekraftig utvikling

Forum for kommunal planlegging Forum for Kommunal Planlegging (FKP) er en nettverksorganisasjon for bedre kommunal planlegging og fagutvikling. FKP gir personlig medlemskap for ansatte i kommuner og fylkeskommuner (og andre virksomheter) som er interessert i samfunnsplanlegging.

Helomplan.no læringsportal , fra Norgesuniversitetet, om lokal og regional planlegging

Planportalen.no Planportal Vestfold – er en nettbasert informasjonstjeneste utarbeidet i et samarbeid mellom KS og regionale myndigheter i Vestfold

Plannytt I Plannytt kan du lese om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart og geodata, tinglysing, matrikkel, by- og stedsutvikling

Lovdata/kommunalplanlegging Lovtekst om kommuneplanlegging, kommunal planstrategi, reguleringsplaner byggesaksbehandling mm (plan- og bygningsloven)

Helsebiblioteket/Helse i plan Helse i plan ligger under Helsebiblioteket.no og er en nettjenesten med informasjon om innbyggernes helseinteresser i samfunnsplanleggingen.

Miljøkommune Miljøkommune.no er et hjelpemiddel i kommunal saksbehandling innen miljø og planlegging. Nettjenesten eies av Miljøverndepartementet.

Stedsutvikling.no   Denne nettportalen skal gi deg inspirasjon, faglige råd og gode ideer til å planlegge og skape attraktive og miljøvennlige steder.

Sunne kommuner Sunne kommuner er WHOs norske nettverks organisasjon som består av kommuner og fylkeskommuner som har fokus på å fremme helhetstenkning og planlegging i lokal folkehelsearbeid.

«Helse og omsorg i plan», videreutdanning og master Helse og Omsorg i Plan er et 5 årig prosjekt (2011 – 2015) finansiert med tilskudd over statsbudsjettet, etter avtale med Helsedirektoratet

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 12r4k7
(Skriv inn koden over.)