Kommunal statistikk og informasjon


Kommunale kartlegginger og statistikk er viktige utgangspunkt i planleggingen, her finner du ressurser.

Kommunetall I Norge er det 428 kommuner, og mange av SSBs statistikker har tall for kommunene. Det er imidlertid flere veier til tallene. På Statistisk Sentralbyrås nettsider, ssb.no, finner du en samlet inngang til kommunetall

KOSTRA Statistisk sentralbyrå (SSB) samleside med nøkkeltall om alle norske kommuner

Ungdata Ungdata tilbyr lokale ungdomsundersøkelser til kommunene.

BrukerPlan BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av den kjente rusmiddelproblematikken i kommunen. Fra og med 2015 vil kartleggingen også omfatte personer med kjent psykisk helseproblem uten rusproblemer innen de kommunale helse- og velferdstjenestene. 

Læringsportalen Helomplan.no: Statistikk og helseoversikt. Hvordan forstå og analysere statistikk.

Fylkesmannen.no Dette er en portal for fylkesmannen som på vegne av flere departementer utfører en rekke forvaltnings oppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.

Norge.no Norge.no er en nettportal for brukere av offentlige tjenester. Norge.no skal gjøre det oversiktlig å finne frem til offentlig informasjon og sikre at du som bruker får en enkel tilgang til å utføre offentlige tjenester.

"Dette er Norge" ”Dette er Norge” presenterer det norske samfunn på en kort og lettfattelig måte. Ved hjelp av statistikk fra SSB belyses her situasjonen og utviklingen på ulike samfunnsområder

Folkehelseprofilar for kommunar og fylke. Folkehelseinstituttet utgir kvart år folkehelseprofilar for kommunar og fylke. Profilane blir publiserte i perioden januar - mars.

KS KS er kommunenes, fylkeskommunenes og medlemsbedriftenes arbeidsgiverorganisasjon og forhandlingspart overfor de kommunalt ansattes arbeidstakerorganisasjoner. På KS hjemmeside finnes et bredt utvalg av ulik kommunal informasjon.

Norge.no Norge.no er en nettportal for brukere av offentlige tjenester. Norge.no skal gjøre det oversiktlig å finne frem til offentlig informasjon og sikre at du som bruker får en enkel tilgang til å utføre offentlige tjenester.

NAV.NO  er et nettsted med stor bredde av informasjon og tjenester knyttet til blant annet helsetjenester, pensjon, familie, omsorg og arbeidsliv.

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: p8x8fi
(Skriv inn koden over.)